• Välkommen Välkommen
  • Likvor AB Likvor AB
  • Umecrine AB Umecrine AB
  • LunaLEC AB LunaLEC AB
  • Uminova Invest Uminova Invest
  • Uminova Invest Uminova Invest
  • Probac AB Probac AB
  • Emptypost Emptypost


Välkommen till Uminova Invest

Har Du ett blivande tillväxtföretag med koppling till universitetsnära forskning och utbildning i regionen? Då kan Uminova Invest engagera sig.

Har Din företagsidé stor bärkraft som lyfter ytterligare genom Ditt starka engagemang? Då vill Uminova Invest engagera sig i Dig.

Är idén, produkten eller tjänsten också unik med hög marknadspotential? Ja, då ska Uminova Invest engagera sig i Dig och i Ditt företag. Kraftfullt. Med kapital och med affärsmässig kompetens. Som minoritetsägare.

Uminova Invest gör tills vidare inte nyinvesteringar. För mer information, kontakta styrelsens ordförande Anders Bergman, 070-557 16 24