Aktier ger klirr i kassan för målare och andra hantverkare

Målare och andra hantverkare som har eget företag använder ofta intjänat kapital för att köpa verktyg, färg, drivmedel, utbildningar, ja allt som har med företaget att göra och som innebär en återinvestering i företaget. Det är grunden för att få företaget att växa. Däremot är det inte lika vanligt att man utnyttjar det intjänade kapitalet, vinsten, till att verkligen få pengarna att växa på lång sikt. Vi pratar om att investera i aktier. Viktigt att påpeka här är att den målare som har enskild firma inte kan investera i aktier via företaget, eftersom köp av aktier räknas som ett uttag ur verksamheten och aktieinnehavet blir privat.

Har du som är målare eller hantverkare ett aktiebolag eller handelsbolag kan du dock använda vinsten till att investera i aktier via företaget. Att bygga upp en aktieportfölj är ett bra sätt att få kapitalet i företaget att växa på lång sikt, och man måste inte alls vara en börshaj för att komma igång. Faktum är att du inte behöver kunna särskilt mycket alls om värdepappershandel när du börjar. Här kommer några enkla tips på vad du bör tänka på om du vill investera i en aktieportfölj.

Börja gå med små steg

Att direkt från början investera tio- eller hundratals tusen kronor i värdepapper är generellt sätt

ingen bra idé. Bättre då att mjukstarta med att köpa några få aktier, eller att placera en liten summa i en så kallad indexfond och sedan fylla på varje månad. På så sätt lär du dig långsamt hur upp- och nedgångar fungerar och hur det påverkar dina investeringar. Du lär dig se tecken på när ett företag kommer att stiga eller sjunka på börsen och kan så småningom lära dig begrepp som teknisk analys och substansvärde.

Genom att följa med i tidningarnas börssidor får du nya tips på företag som verkar intressanta och kan i lugn takt utöka ditt aktieinnehav. Då är diversifiering ett bra begrepp att kunna.

Diversifiera portföljen

Diversifiering innebär att sprida ut. Du vill inte lägga alla pengar du tjänar på måleriet i ett och samma företag. Om det företaget börjar gå dåligt och aktien sjunker förlorar du pengar. Diversifiering innebär att du sprider ut risken för att detta ska inträffa genom att köpa aktier i flera olika företag. Om ett företag går dåligt, går något annat oftast bra, och på lång sikt innebär diversifiering en betydligt säkrare värdeökning på dina aktier.

Du kan diversifiera genom att köpa aktier i företag som verkar i olika branscher. Det är en bra diversifiering, eftersom hög- och lågkonjunkturer påverkar olika branscher olika. Om läkemedelsbranschen går bakåt generellt kanske techbranschen gör ett jättehopp framåt. Du landar alltid på fötterna. På samma sätt kan du sprida ut riskerna mellan små, medelstora och stora företag, eller över tid genom att investera en mindre summa varje månad. Ju mer intresserad och insatt du blir, desto mer kan du chansa och ta risker. Men i början kan du gott satsa på en färdigpaketerad fond, till exempel en indexfond, där diversifieringen finns inbyggd.

Framtiden ljus för målare i Stockholm

Det finns många hantverkare och målare i Stockholm som börjat upptäcka fördelen med att omvandla överskottet i bolaget till att växa på lång sikt. Stockholm kommer med sitt stora bostadsbyggande att behöva många målare de närmaste åren, och att växa som företag innebär goda chanser att kunna anställa fler målare och få fler kunder.