Är det säkert att investera i flyttbranschen?

Flyttbranschen är en stor bransch i Stockholm. Varje år sker över en miljon bohagsflyttar i Sverige, varav väldigt många i Stockholm, och det är också här i huvudstaden konkurrensen är som störst. Flyttbranschen i Stockholm och Sverige har växt stadigt de senaste åren, men detta innebär ju inte alltid att företagen blir mer lukrativa. Att behovet av flytthjälp växer innebär snarare att fler företag söker lyckan in branschen. Till exempel var det många åkeriföretag som efter finanskrisen sadlade om och satsade på flyttbranschen.

Ett litet antal aktörer är listade

Det finns som sagt många företag i flyttbranschen, men det är långt ifrån alla som finns ute på aktiemarknaden. Men några finns, och de är oftast intressanta att titta på som investerare. Generellt rör det sig om små företag, men med potential att växa. Tecken att titta efter är hur stor del av branschen i exempelvis Stockholm flyttfirman har per år, samt om det finns utrymme att växa. Hur många dagar om året är flyttfirman sysselsatt och finns det möjlighet att anställa fler för att kunna ta fler jobb?

Vilja och möjlighet att växa

En annan aspekt är hur villig flyttfirman är att ge sig i kast med kontorsflytt och andra större flyttprojekt. Den överväldigande majoriteten av flyttfirmor i Stockholm tar bara privatflyttar i uppdrag, vilket lämnar företagsflytt som ett ganska öppet fält att fylla. De företag som är villiga att satsa på fler fordon, mer arbetskraft, helt enkelt ta i och visa musklerna, kan komma att växa väldigt mycket de närmaste åren om man lyckas etablera sig som ett bra val för kontorsflytt i Stockholm.

Inga större risker med en investering

Det går inte med säkerhet att säga att det alltid är en säker investering att investera i ett flyttföretag, men för det mesta är det det. Risken att företaget ska gå i konkurs eller minska i omsättning får ses som relativt liten. En möjlig riskfaktor kan vara om bostadsmarknaden helt plötsligt dör och flyttar blir alltmer sällsynta. Visst har det rått lite stiltje på bostadsmarknaden och både säljare och löpare har hållit sig mer avvaktande, men de flesta experter tror ändå att de tär en tillfällig svacka. Att bostadsmarknaden skulle tvärdö en lägre tid får betraktas som osannolikt, och flyttfirmorna har fortfarande så mycket jobb de bara hinner med.

Hitta rätt flyttfirma i Stockholm att satsa på

Det är väl snarare chanserna att få företaget att växa som i många fall kan vara små. Bäst är att satsa på en mindre flyttfirma i Stockholm som blir uppköpt av en större koncern och därigenom ges ekonomiska muskler att växa, anställa fler och ge sig på andra branschområden som till exempel kontorsflytt och företagsflytt. Hittar man ett sådant företag till ett bra pris på Aktietorget eller First North är chansen stor att det är undervärderat och värt att satsa pengar på. Man bör dock hålla i minnet att det alltid rör sig om en långsiktig investering och man får räkna med många år innan aktien börjar ge avkastning.