Är ert företag i behov av en ny chef?

Bra ledare växer inte på träd. Detta faktum gör att det kan innebära stor problem så man som företag drabbas av en uppsägning och där en kompetent person  i en chefsposition säger upp sig av någon anledning. I många fall kan man hitta kompetensen i det egna företaget – det kanske finns en hungrig kandidat som är rätt person att kliva upp en nivå.

I andra fall så finns inte den möjligheten – något som inte behöver visa på bristande kompetens utan som kan handla om att den position som behöver tillsättas kräver en viss typ av människa. Som sagt – bra ledare växer inte på träd.

Genom professionell chefsrekrytering så får man rätt person till rätt tjänst. Tack vare headhunting så söker jobben efter personer snarare än tvärtom – det ger en bättre matchning

Hur ska man då gå vidare som företag i Stockholm? Ska man förlita sig på kontakter, ska man söka efter lediga personer på exempelvis Linkedin eller ska man, trots att man vet att det kommer att bli fel, göra en internrekrytering? Vi anser att man ska ta professionell hjälp med sin chefsrekrytering och anlita en extern partner som sköter jobbet.

Det har väldigt många fördelar att låta en extern partner – specialiserad på chefsrekrytering – ta hand om arbetet initialt och, om man så vill, hela vägen till dess att rätt kandidat skrivit under ett anställningskontrakt.

Använd professionell chefsrekrytering i Stockholm

Vi tänkte rada upp några av de fördelar som finns med professionell chefsrekrytering samt även peka på hur processen normalt ser ut.

Det första steget är att ni förklarar vilken typ av person ni söker, vilka specifika krav som finns, vilken kompetens som krävs samt vilken arbetsroll som det hela handlar om. Företaget inom chefsrekrytering lyssnar lyhört på och samlar all fakta som behövs för att gå vidare. Här kan nästa steg se ut enligt följande:

  • Man samlar kandidater.

Ett företag inom chefsrekrytering har ofta kandidater listade i en databas. Detta gör att man samlat utbildningar, erfarenhet och, i viss mån, olika personligheter hos intressanta personer. Man kan här alltså hitta en lämplig kandidat baserad på tidigare klienter och tidigare uppdrag. I många fall så breddar man dock sökområdet och använder sig av det stora nätverk man byggt upp. En lämplig chef kanske redan finns på ett annat jobb. Här krävs således ett ganska delikat närmande då en sådan rekrytering blir väldigt känslig.

  • Headhunting:

Då ni förklarar era behov och önskemål så kan det innebära att företaget inom chefsrekrytering, som sagt, även söker hos andra företag. Man vet att er nästa chef sitter på en annan stol och man måste på något sätt övertyga denne om att byta jobb. Något som kallas för headhunting. Termen headhunting går även att använda om personen i fråga inte har ett jobb för tillfället eller om han/hon kanske har andra arbetsuppgifter – med där alla egenskaper ni eftersöker finns. Man hittar helt enkelt rätt person i de kanaler man byggt upp genom åren.

  • Kandidater intervjuas:

Säg att företaget lyckats samla ett tiotal personer som stämmer överens med de krav ni har. Här kommer samtliga dessa att intervjuas och genomgå vissa tester för att se om de verkligen kan komma att passa för den position ni söker. Märk väl: ni gör fortfarande inget jobb alls – chefsrekrytering genom en extern partner innebär att er tidsåtgång blir minimal. Vi säger att tre stycken kandidater utmärker sig och anses som extra relevanta för ert företag i Stockholm. Här kommer ett avgörande steg i processen.

  • Kandidaterna presenteras:

Här kommer ert jobb in i bilden. De tre kandidater som ansetts som bäst lämpade för tjänsten kommer att presenteras för er och ni kommer att få deltaga vid intervjuerna samt ställa de frågor som ni kan anse som avgörande. Här få ni en chans att “känna” lite på personerna, presentera ert företag och era visioner samt förklara vad ni förväntar er av framtiden. Dessa möten kan alltså vara lösningen och ge er den nya chef som ni aktivt eftersökt.

Locka över rätt person

Vi berörde en viktig del ovan. I och med att rätt person kan sitta upptagen på ett annat jobb så måste denna kunna lockas med olika förmåner och en utvecklande roll. Räkna därför med att rätt person kan komma att kosta lite mer pengar att anställda. Det krävs ofta en morot för att bryta upp och hoppa på ett nytt tåg – en morot som dock, i de flesta fall, är värd att betala.

Rätt person i en chefsposition kan göra en enorm skillnad för ett företag. Ge er själva chansen att hitta denne person genom professionell chefsrekrytering.