Är solceller framtiden för lantbruket?

Att ta vara på resurser, tänka långsiktigt och hållbart har länge varit standard inom jordbruket. Solceller är en naturlig och modern fortsättning på ett klimatsmart jordbruk. Vi har tagit fram några fördelar med att använda solceller i lantbruk.

Självständighet

Även om det är så att ett lantbruk som investerat i solceller fortfarande kommer behöva köpa in el på vintern så blir känsligheten och beroendet av elmarknaden mycket mindre. Som lantbrukare har man redan en del att tänka på, energipriser behöver inte vara en del av dina stora bekymmer.

Vid storm och oväder kan du också känna dig trygg med att du har din elförsörjning delvis tryggad med solceller. Det blir tyvärr vanligare med stormar som blåser ner träd och förstör infrastruktur. Om du har din egen elproduktion så blir du mindre känslig för klimatförändringarna och de extremväder som vi har att vänta framöver.

Lämplighet

Att ha en solcellsanläggning i anslutning till lantbruk är otroligt passande då lantbruk många gånger har hög energiförbrukning, även på sommaren. Dessutom brukar det finnas en ladugård i anslutning med stort tak där man kan sätta upp många solceller utan att de är ivägen. Det kan ändå vara bra att kolla upp läget som taket ligger i och hur ni ska få till en bra lutning på solcellerna så att ni kan maximera er investering och få ut så mycket el som möjligt.

Miljö och klimat

Solceller är den renaste energikällan som vi har att tillgå just nu. Med solceller så behöver man inte uppföra stora krångliga och störande strukturer som med vindkraftverk, inte göra dammar som med vattenkraft, inte släppa ut koldioxid som med olja och kol. Flera argumenterar för att kärnkraftverk är en ren energikälla men det är tyvärr en ganska riskabel sådan även när de kommer till de moderna anläggningarna.

Ekonomi

Elpriserna förväntas stiga de närmaste åren då vi gör av med mer och mer energi. Med solceller som blir ni närmast självförsörjande på sommarhalvåret. Det överskottet som ni producerar kan ni med fördel sälja vilket då i sin tur täcker upp för den energin ni behöver köpa på vintern.

Att tänka på när man installerar solceller i lantbruk

Det finns några saker som är viktiga att tänka på innan man börjar sätta upp solceller. Se till att taket eller väggen som ni skall ha anläggningen på kommer hålla minst lika länge som anläggningen, det vill säga 25-30 år. Gör de reparationer som är nödvändiga nu för det blir svårt, om inte omöjligt, sen.

Ibland behöver man bygglov för solcellsanläggningar, så det är bra att förbereda för det. Staten kan betala upp till 20% av den solcellsinvestering, dessutom kan du få rut-avdrag på själva installationen. Sök den typen av avdrag och stöd i tid. När du sedan skall köpa själva anläggningen så köp något av god kvalité som håller för de nordiska klimatet. Det finns tyvärr skräckhistorier om hur solceller går sönder efter bara 5 år på grund av billiga komponenter.

Vi hoppas den här texten varit till hjälp för dig som funderar på att skaffa solceller för ditt lantbruk!