Att arbeta med kapitalförvaltning

Varje dag flödar stora summor pengar på finansmarknaden. Det är upp till traders och fondförvaltare att se till att dessa tas om hand på bästa sätt. De som arbetar med kapitalförvaltning företräder nästan i alla fall sina uppdragsgivare som också äger portföljen de arbetar med. För att arbeta med kapitalförvaltning krävs en god kännedom om finansmarknaden och känsla för hur den kan komma att utvecklas framöver.

Moment i arbetsdagen

Som kapitalförvaltare tar man hand om de värdepapper som ens uppdragsgivare äger. Ofta handlar det om aktier eller obligationer, men behöver inte nödvändigtvis vara någon av de två.

Ofta har större företag egna, anställda kapitalförvaltare. Mindre företag och ibland även privatpersoner köper som regel portföljförvaltning. De här tjänsterna köps ofta hos banken, men det finns många bolag som enkom inriktar sig på kapitalförvaltning och finansiell rådgivning.

God analytisk förmåga krävs

För att kunna analysera marknaden på ett bra sätt krävs ständig uppmärksamhet och bevakning av hur den utvecklas. Den som förvaltar kapital köper och säljer värdepapper för att försöka tillgodose sin uppdragsgivares mål vad gäller risk och avkastning. Att nå dessa mål på en marknad som är i ständig förändring kan vara svårt och kräver god analytisk förmåga.

Den som arbetar med kapitalförvaltning bör vara välinformerad. Ofta förutsätts man ha en mycket god uppfattning kring vilka svängar som marknaden kan komma att ta. För att bilda sig en bra uppfattning hjälper regelbunden kontakt med både mäklare och analytiker.

Vilken utbildning behövs?

Vanligt är att den som jobbar med kapitalförvaltning har en examen inom ekonomi. En del tar sig dit genom att läsa ekonomprogrammet, som är på tre år, eller civilekonomprogrammet som tar fyra år att genomföra. Där till skall man också ha en SwedSec-licens, en licens det finns många olika typer av.

Auktorisation

I Sverige är det, till skillnad från hur det är i många andra länder, inte nödvändigt att auktorisera sig för att arbeta som finansanalytiker. Dock är det många som gör det i alla fall och det sker då genom SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening.

Förmågor som bör innehas

Den som vill arbeta med kapitalförvaltning bör inneha vissa förmågor. Till exempel:

  • Analytisk förmåga. För att förstå en finansmarknad i ständig förändring krävs god analytisk förmåga.
  • Förmåga att samarbeta. För att ha en god uppfattning om finansmarknad krävs normalt hjälp från andra med andra kompetenser, till exempel mäklare och finansanalytiker. Att kunna knyta kontakter är viktigt för att frodas inom yrket.
  • Kommunikationsförmåga. En god förmåga att kommunicera, både i skrift och i tal, är fördelaktigt för den som vill arbeta med kapitalförvaltning.