Att arbeta som banktjänsteman

Du som har ett intresse för börsen och ekonomi är kanske också intresserad av ett jobb inom finanssektorn. Sektorn är bred och det finns rum för många olika yrken. I den här texten berättar vi om hur det är att jobba på bank. Med det sagt kan det se väldigt olika ut för olika banktjänstemän, även inom en och samma bank.

Sälj och finansiell rådgivning

Som banktjänsteman arbetar du en hel del med finansiell rådgivning, men också med att sälja bankens produkter. Hur mycket du sysslar med sälj respektive finansiell rådgivning beror på vilken tjänst du har på banken. Att vara banktjänsteman är ett ganska brett yrke där allt från kundsamtal, finansiell rådgivning, försäljning av produkter och mer kan ingå.

Privatrådgivare

Finansiell rådgivning som område är något som växer starkt. Privatpersoner, kunder, företag och föreningar efterfrågar alla finansiell rådgivning i någon mån. Den banktjänsteman som är privatrådgivare arbetar med att till exempel ge lån till bostad och att hjälpa till med vardagsekonomi eller placering av pengar. Just placering av pengar är dock något som kanske bättre lämnas till en kvalificerad placeringsrådgivare (läs mer nedan).

Placeringsrådgivare

En kvalificerad placeringsrådgivare, för privatkunder, arbetar med bland annat fonder, försäkringar, optioner och aktier. Under ett samtal ska alltid de råd och information som placeringsrådgivaren ger skrivas ner och lämnas över till kunden efteråt.

Mycket av en finansiell rådgivares jobb handlar om att göra kunden medveten om de risker som finns. Det kan till exempel handla om att placera pengar i aktieköp eller i fonder.

Företagsrådgivare

En företagsrådgivare gör ungefär vad det låter som. Mer precist kan man säga att de handlägger skatteärenden, hjälper med bolagsbildning, kreditärenden och mer än så. Vissa företagsrådgivare kan arbeta med företagets långsiktiga mål och planering på ett eller annat sätt. I de fallen har rådgivaren i uppgift att analysera ett företags ekonomiska situation, studera alternativa väger att utvecklas samt göra en gedigen riskbedömning.

Som företagsrådgivare på en bank kan mer praktiska uppgifter göras, till exempel vad gäller betalningar. Det är inte ovanligt att tjänstemannen får ansvara för betalningar som går ut från eller in i Sverige till exempel.

Arbetsmarknaden

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos kommer konkurrensen om jobben att vara hård för banktjänstemän det närmaste året. Dock finns regionala skillnader. I Stockholm är det till exempel hårdare konkurrens än vad det är i Göteborg, där arbetsmarknaden anses vara i balans.

Samtidigt har efterfrågan på banktjänstemän minskat överlag i takt med digitaliseringen. Allt fler kunder kan sköta merparten av sina ärenden i hemmet och dessutom minskar kontanthanteringen snabbt. Allt detta, samtidigt som många väljer att utbilda sig inom ekonomi, gör att konkurrensen om jobben är hård i många fall. Digitaliseringen av bankärenden kan möjligen leda till en viktigare plats för finansiella rådgivare.