Att investera i guld och silver – investeringsskolan del 3

Boliden guldtackor

Välkommen till del 3 i vår investeringsskola. Här pratar vi om att investera i guld och andra ädelmetaller.

Guld är kanske den allra mest klassiska produkten för den som vill göra en investering, och ädelmetallerna har även idag en naturlig plats i en balanserad investeringsportfölj.

Att investera ett kapital handlar i första hand om att hindra det från att försvinna. Det handlar om förvaltning av ett värde som redan har uppstått. Det är ett annat tänkande än spelarens, som försöker få en liten slant att växa snabbt. Investeraren är ständigt på jakt efter tillgångar som inte riskerar att gå upp i rök från ena dagen till den andra. Ädla metaller är en sådan.

En vanlig rekommendation är att en balanserad investeringsportfölj bör innehålla mellan 5 och 15 procent guld och/eller silver. Guld är en riskfri tillgång, och syftet med att äga guld eller silver är att ge stabilitet åt portföljen. Vad som än händer i världen – guld är alltid guld.

En annan rekommendation är att öka andelen guld eller silver i portföljen under oroliga tider och minska den när hjulen snurrar utan gnissel.

Olika sätt att köpa guld och silver

Det som gör ädelmetallerna till en pålitlig hörnpelare i portföljen är alltså deras bestående värde. Men då gäller det också att man verkligen äger själva metallbiten.

Om du istället köper rätten att få ut en viss mängd guld på begäran, blir saken mer komplicerad. Då kommer det in en så kallad motpartsrisk. Om din motpart går i konkurs, eller om hela systemet kraschar, uppstår en situation där du står utan guld och måste kräva din rätt i konkurrens med andra investerare. Utgången av en sån process är svår att förutse, och det är långt ifrån säkert att du får ut hela ditt värde.

De indirekta ägandeformerna är alltså osäkra just i oroliga tider, och därmed faller lite av syftet med investeringen just i guld eller silver.

Äga guld utan mellanhänder

Med andra ord, ska du äga guld ska du vara guldets rättmätiga ägare, utan mellanhänder eller abstrakta konstruktioner som kan fallera.

Det finns ett par olika sätt att äga guld utan mellanhänder. Antingen tar du själv hand om guldet och förvarar det på en plats som du ordnar själv, till exempel i ett bankfack. Eller så betalar du någon för att förvara guldet åt dig.

Det senare alternativet är betydligt enklare, men det kostar förstås en slant i avgift. Å andra sidan kan det kosta en slant även att förvara guldet själv, plus transporter och försäkringar, och det innebär en del arbete och krångel att få hem guldet och att en dag sälja det.

Å andra sidan kan en stapel guldklimpar eller vackra mynt i bankfacket ge en helt annan känsla än att äga ettor och nollor i en dator någonstans.

Köpa guld eller silver?

Både guld och silver är ädla metaller med ett värde som står sig i vått och torrt. Även om världsmarknadspriset förstås fluktuerar även för dessa investeringar, något som man kan spekulera i om man så vill.

Det som skiljer de båda metallerna åt är framförallt vikten per krona, så att säga. Om du investerar ett visst belopp i silver får du helt enkelt mer metall än om du investerar samma belopp i guld. Silvret väger mer och tar mer plats, vilket kan medföra större omkostnader.

När man investerar i silver får man också räkna med att transaktionskostnaden för själva affären blir lite större. Säljarens avgifter är större, procentuellt sett, och det hänger också ihop med att silver är billigare än guld per gram.

Återställ balansen i portföljen

Om du investerar i guld för att skapa en balanserad portfölj, gäller det att du återställer balansen med jämna mellanrum, till exempel en gång om året. Det innebär att du antingen säljer av lite guld eller köper mer guld, beroende på hur guldets värde har utvecklats under året.

Har guldets värde ökat mer än portföljen i övrigt, så har guldets andel av portföljen vuxit, och du behöver minska andelen guld genom att sälja av guld. Har andra delar av portföljen sprungit ifrån guldet, behöver du sälja av en del av dem och investera i mer guld, för att öka andelen guld i din portfölj till den nivå som du eftersträvar, oftast mellan 5 och 15 procent som nämndes ovan. Detsamma gäller förstås även för silver.