Att jobba som tolk och översättare

De senaste årens flyktingströmmar och ökad internationell handel har gjort att behovet av kvalificerade tolkar och översättare ständigt ökar.

Det är allt fler som behöver tolktjänster för att kunna göra sig förstådda inför myndigheter, till exempel i frågor som rör asylärenden, men även när det gäller kontakt med vården, försäkringskassan med flera. I väntan på att få en plats i en SFI-kurs behöver dessa personer hjälp av någon som talar deras eget modersmål.

Även inom handeln växer behovet av översättare för att kunna kommunicera med handelspartners och kunder i olika delar av världen. Här kan det handla om allt från produktbeskrivningar till avtal som behöver översättas. Den som tar sin egen verksamhet på allvar anlitar förstås en professionell översättare för att se till att texterna bibehåller samma standard som på originalspråket.

Ett kreativt yrke med utmaningar

Att arbeta som översättare är ett kreativt yrke där man måste kombinera både språkkunskaper och intuition för att texten skall kännas rätt på målspråket. En översättning som görs ord för ord kan kännas väldigt konstlad då den helt enkelt inte tar hänsyn till kulturella skillnader, talesätt med mera. Det är viktigt att en text känns naturlig och har ett bra flyt, särskilt om det handlar om marknadsföringstexter och kommunikation med handelspartners.

För att du ska bli en riktigt bra översättare krävs alltså mer än att du bara lär dig språket rent tekniskt. Det gäller att bygga upp en känsla för vad som känns rätt. De bästa översättarna är ofta tvåspråkiga eller har levt en längre period i ett land där språket talas.

Den som arbetar som tolk har ett stort ansvar då de ofta anlitas i lägen som kan påverka asylbeslut eller brottsutredningar. Här är det extra viktigt att man har en hög kompetens av språket i fråga.

Frilansa eller jobba på översättningsbyrå?

Om du är intresserad av att arbeta som översättare eller tolk bör du först och främst se till att arbeta upp riktigt goda språkkunskaper. Studier på universitetsnivå plus en utlandsvistelse på minst ett år i ett land där språket du vill översätta till eller från talas är idag ett minimikrav. Det enda undantaget kan vara om du har vuxit upp som tvåspråkig, men även där är det bra att komplettera med universitetsstudier för att även få ett bättre grepp om översättarhantverket. Hör gärna av dig till en översättningsbyrå i Stockholm eller på den ort där du vill arbeta för att få information om deras krav.

Många översättare arbetar som frilansare, antingen i samarbete med en översättningsbyrå eller helt på egen hand. Det ger fördelar såsom att kunna styra över sin egen tid och hur många uppdrag man tar på sig. Som det ser ut idag så är detta en marknad som växer och går bra. Vill man dock känna sig lite mer trygg och tycker att det kan bli ensamt att arbeta på egen hand hemifrån finns det även översättningsbyråer där man kan få en fast anställning och arbeta på ett vanligt kontor.

Som tolk får man ofta resa en hel del då uppdragen måste utföras på olika platser, till exempel hos myndigheter, i hemmet hos klienter eller under internationella affärsresor där du får följa med din klient. Det kan vara ett spännande jobb för dig som gärna vill komma ut och se mer av världen.