Behovet av en kontrollansvarig stort i Stockholm

Gällande inflyttning rent procentuellt så ligger Stockholm idag på femte plats i Europa och redan år 2030 så säger prognoserna så Stockholm ska ha passerat London på denna lista och därmed tagit över den åtråvärda förstaplatsen. Vi säger här åtråvärd då det naturligtvis är roligt att Sverige och Stockholm äntligen får en stad som kan leva upp till det som krävs för att kunna kalla sig storstad i ordets rätta bemärkelse. Omsätter vi siffrorna ovan och gör dessa mer konkreta så kan vi säga att dagens inflyttning till Stockholm kan räknas med tre stycken fulla bussar eller årligen ett Skellefteå sett till nya människor; något som då fram till året vi nämnde ovan i form av 2030 skulle innebära en ökning av en halv miljon. En fruktansvärd ökning!

Dock och här kommer baksidan av all denna inflyttning så tyder även mycket på att Stockholm inte klarar av denna och man kan redan nu se oroväckande tecken på detta. Att bostadspriserna i Stockholm ligger så abnormt högt kan nämligen till stor del förklaras av det inte finns tillräckligt med bostäder och att priserna på de befintliga på grund av detta är skyhöga; och fortsätter stiga dessutom. Detta är en oerhörd utmaning för Stockholm som stad och här krävs det omfattande nybyggnationer och det är dessa – det pågår redan nu stora projekt med tanke på detta – vi ska titta lite närmare på.

Vid varje nybyggnation och projekt så krävs den nämligen att en kontrollansvarig närvarar och det är där som det visat sig finnas lite problem för närvarande i Stockholm. En kontrollansvarig måste nämligen anlitas vid nästan alla projekt som kräver ett bygglov och det här gör att det finns en brist på sådana i dagens Stockholm, ingen akut sådan – men något som kan komma att bli det på sikt.

Oavsett om det handlar om att en familj i Stockholm ska bygga ett nytt hus eller om det gäller en omfattande byggnation av en större fastighet för lägenheter så krävs en certifierad kontrollansvarig vars kontrollplan är det som löper som en röd tråd – och som måste följas – genom hela projektet. Börjar det saknas kontrollansvariga så finns det alltså på sikt en risk att vissa projekt tar längre tid än vad de borde göra och det är något som man verkligen inte har råd med i Stockholm.

Bli kontrollansvarig i Stockholm

Det finns således all anledning att överväga att utbilda sig till kontrollansvarig. Dock så ställer det här vissa krav och vilken person kan inte söka och förvänta sig att bli godkänd som kontrollansvarig. Nej, det krävs att man är både kunnig och duktig inom de flesta områden som rör byggnationer, regler kring dessa och att man således har en vana av byggbranschen samt att man jobbat där tidigare.

Något som naturligtvis är viktigt då en kontrollansvarig till syvende och sist har det yttersta ansvaret för att ett projekt – oavsett storlek – blir så säkert som möjligt och som håller sig över en lång, lång tid. Har man erfarenheten så är dock kontrollansvarig ett framtidsyrke – särskilt om man ser till Stockholm.

Klicka här för att läsa mer.