Berörs ditt företag av kraven på LEI-kod?

Sedan den tredje januari i år – 2018 – så har man skärpt kraven på vilka företag, juridiska personer och enskilda firmor som behöver använda sig av LEI-kod vid handel med aktier, värdepapper, derivat och obligationer. Kraven i fråga är inte på något sätt unika för Sverige – faktum är att vi rättar oss globala regler; regler som tagits fram allt sedan den stora finanskrisen 2008.

Systemet med LEI-kod har skapats – initialt – av G20-länderna och togs fram för att kunna skapa en större transparens inom finanshandeln, göra den säkrare och för att undvika att vissa aktörer skaffar sig fördelar såsom exempelvis monopol.

Berörs ditt företag av dessa krav? Troligen. Handlar ni med exempelvis värdepapper och aktier så måste ni också registrera LEI för att överhuvudtaget kunna genomföra transaktioner, sluta avtal och avsluta affärer. Detsamma gäller juridiska personer och enskilda firmor. De senare har dock ett visst svängrum: omsätter man under tre miljoner kronor/år så behöver man inte ansöka om- och registrera sig för LEI-kod.

Hur fungerar LEI-kod

Vi kanske glömde det viktigaste med LEI-kod – hur en sådan egentligen fungerar och vad det är? LEI står för Legal Entity Identifier och är en alfanumerisk kod bestående av 20 siffror. Varje LEI-kod är unik och kan endast användas en gång. Om ditt företag genomför en affär som exempelvis involverar aktier och säljer till ett annat företag så kommer ni båda att verifiera er själva genom er unika LEI-kod.

Det är också det som det på det stora hela handlar om: man vill kunna få en bättre översikt om vilka parter som är involverade i handeln. Ett bra sätt att identifiera företag och därmed också kunna skapa en säkrare transaktions- och affärshistorik. Myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen får genom LEI-kod ett utmärkt verktyg för att granska exempelvis misstänkta uppgörelser och ljusskygga affärer.

Det här finns väl redan, säger många? Ja, tidigare har man använt sig handelsregistret. Det gör man fortfarande – LEI-kod är ett komplement till detta och tillsammans är det ett extremt starkt vapen för en schysst handel inom finans.

Registrera LEI idag och starta handeln

Det går att registrera sig för LEI genom att kontakta sin bank, men det går också att göra så hos någon av alla de ackrediterade LEI-försäljare som finns online. Priset varierar och beror på varifrån du beställer/registrerar dig. Strax över 100 dollar + moms är dock ett rimligt genomsnitt att förhålla sig till rent kostnadsmässigt.

Tänk även på att LEI-kod måste förnyas varje år. Håll således koll på då era håller på att löpa ut. Normalt tar det mellan 2-4 dagar innan ni – efter registrering och betalning – erhåller era koder.