Bokföring och kvalificerad utbildning

För att kunna arbeta med bokföring behöver en person ha genomgått en specialiserad utbildning som erbjuds av olika slags högskolor, universitet, fristående kurser och även på distans.

En person som jobbar med bokföring har en väldigt viktig uppgift, nämligen att kontrollera, införa på rätt sätt och systematisera siffrorna som visar företagets alla aktuella verksamhetsområden. Bokföring omfattar många och olika arbetsuppgifter, såsom löpande bokföring, moms och bokföring av olika slags kostnader (material-, arbetskostnader m.fl.).
I större företag finns det specialister för varje redovisningsområde, medan i medelstora eller små företag brukar en person sköta all bokföring. Bokförings-, och redovisningslagen anses vara det grundläggande regelverket inom svensk bokföring. I dagsläget gäller det att även följa EU ramarna för koncis och rättvis bokföring.

Vad lär du dig under en utbildning inom bokföring?

Vad bör en bra utbildning i bokföring innehålla för att du som studerande ska kunna arbeta inom det området efter avslutad kurs? Här nedan listar vi de allra viktigaste områdena:

 • Löpande bokföring
 • Verifikationer
 • Bokföring med eller utan moms
 • Bokföring av fakturor
 • Bokföring av personal-, och materialkostnader
 • Sammansättning av balans- och resultaträkning
 • Moms för EU – handel
 • Olika företagsformer och skillnaden mellan deras bokföringar
 • Enskild firma vs aktiebolag
 • Sammanställning av bokslut
 • BAS kontoplan
 • Kunskap om aktuella regler, praxis och lagar
 • Observera att detta enbart är ett urval av de vanligaste uppgifterna som en bokförare kan ha i ett företag och som täcks av en relevant utbildning.

Vilka utbildningsformer finns det?

För dig som gärna vill arbeta med bokföring finns det flera vägar att gå. Först och främst kan man gå ekonomiprogrammet på gymnasiet med inriktning redovisning. Det är en utbildning som senare kan kompletteras med fristående kurser. Komvux erbjuder sådana studier. Dessa räcker för att senare kunna söka jobb inom bokföring. Tack vare digitaliseringen kan du som vill även plugga på distans, vilket öppnar många nya möjligheter för alla intresserade.

Svenska högskolor och universitet står för olika redovisningsutbildningar som främst koncentrerar sig på att ge en stabil grund för blivande revisorer. Självklart, kan du som vill arbeta som bokförare efter att ha tagit Ekonomexamen, men de flesta föredrar att arbeta som revisorer eller controllers. Behovet av bokförare kommer alltid att finnas. Det är en viktig position inom varje företag. Rätt förd bokföring är ett måste om en verksamhet vill fungera på ett korrekt sätt och kunna redogöra för sina intäkter och kostnader i enlighet med gällande lagar och praxis.