Den lukrativa Rut-branschen

Vi har ökat användningen av Rut-tjänster, enligt Skatteverket. Här avser vi de tjänster som är avdragbara på skatten i enlighet med Rut-avdragen. Under förra året ökade avdragen med 25 procent, nästan 1 miljard kronor.

– Den starka tillväxten visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på tjänster i hemmet. Allt fler har ett behov av att ta hjälp hemma för att få vardagen att gå ihop”, säger Hemfrids VD, Maria Andersson i ett pressmeddelande.

Stor efterfrågan på hushållsnära tjänster

Den största efterfrågan det året var tjänster som hemstädning. I år har vi sett utökade tjänster som ingår i Rut-advraget; trädgårdsarbete, personlig hjälp, reparationer av vitvaror och IT och mycket annat. Funderar man på att investera inom denna hushållsnära bransch är det läge att göra så. Dessutom kräver denna bransch inga stora kapitalvaror, såsom inom byggbranschen.

Krävs inga dyra investeringar

Det som krävs är städmaskiner och att rekrytera personal. Ska man arbeta ute på landsbygden, kan man investera i bilar som tar personalen till kunderna. Ska de ta med egna redskap och utrustning krävs det att de kan frakta det. Och vinsten kommer därför ganska snart efter investeringen. Det är ingen stor risk och inte svårt att hitta kunder. Efterfrågan spås fortsatt hög de närmaste åren.

Miljömedvetenhet är allt viktigare

Det krävs numera av alla företag att de är miljömedvetna. Då gäller det att maskinerna är miljövänliga för att företaget ska kunna marknadsföras som ett miljövänligt företag, liksom att personalen arbetar på ett miljömedvetet sätt och endast använder miljövänliga produkter. Då kan man upprätta certifierade arbetssätt enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilka garanterar att arbetet utförs på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt. Läs mer om miljövänliga städmaskiner på: städmaskiner.biz.

Andra kriterier som är viktiga i investeringar

Ska det löna sig att investera i företag inom Rutbranschen gäller att företaget är medvetet om utgifter, har kontroll på penningflödet, håller nere personalkostnaderna, har en bra affärsidé och väl fungerande marknadsföring. Är man investerare vill man kanske bidra med sin kunskap och erfarenhet för att göra företaget ännu större, ännu mer effektivt och bättre.

Går med i företagsstyrelsen

Då kanske man vill sitta med i företagsstyrelsen för att ge bra råd och kunna påverka företaget. För många städbolag är et viktigt att vinna statliga eller kommunala upphandlingar och där finns det viktiga administrativa rutiner som är nödvändigt att känna till. Har man kunskaper om sådant är det viktigt att bidra med sådana för att företaget ska kunna växa. Här ser vi potentialen till en stor bransch som behövs inom flera olika områden.