Företagsflytt till Stockholm – här finns företagsservicen

Driver du företag i en annan stad idag och funderar på att genomföra företagsflytt till Stockholm? Att hitta lediga lokaler och kontor är inte helt lätt men har du lyckats med detta är första steget taget. I en ny stad behöver sedan nya kontakter byggas upp och nätverk skapas. Många tänker att en företagsflytt inte ska påverka affärerna nämnvärt om man jobbar digitalt och har kunder över hela landet. Men visst kan det påverkas. Som ett stöd för nyinflyttade företag finns Stockholm stads ”Företagsservice”. Bland annat kan du får hjälp via:

Företagslotsen

Företagslotsen hjälper företagare att förstå och förhålla sig till de lagar och regler som reglerar hur verksamheten får bedrivas.

Evenemangslotsen

Driver du ett företag som brukar ha stora evenemang så är flytt till Stockholm till största sannolikhet ett steg i rätt riktning. Här genomförs event, konserter och andra stora evenemang året runt och drar till sig människor från hela världen. Men att genomföra ett event kräver planering och att man är medveten om vilka lagar man måste förhålla sig till. Det är detta som evenemangslotsen hjälper till med.

Grön Lots – För grön och urban odling

Stockholm, i likhet med många kommuner i Sverige, har stort fokus på ekologisk och miljövänlig utveckling. Om du flyttar hit med ett företag inom urban odling är det dessa du bör kontakta. De kan därmed hjälpa till med kontakter, nätverk och kunskap inom detta område.

Starta-Eget-Hjälp

Det finns flera föreningar, nätverk och företag som hjälper nya företag att etablera sig. På företagsservice finns en lista på dessa och dess kontaktuppgifter.
Stockholmskonjunkturen visar företagstemperaturen
Fyra gånger per år kommer Stockholmskonjunkturen ut. En rapport om utvecklingen inom näringslivet, den ekonomiska tillväxten, arbetsmarknaden och bostadssituationen. Kortfattat är den spegling av det aktuella läget i näringslivet.

Tillstånd – Här får du hjälp

Även om du inte idag behöver speciella tillstånd kan flytt innebära att du måste ansöka om tillstånd. Det är nämligen skillnad mellan olika kommuner gällande vad det behövs tillstånd till. Det kan krävas tillstånd oavsett om det är en mindre kiosk som ska startas upp likväl som företagsflytt av mikrobryggeri. Andra exempel är försäljning av alkohol, servering av mat, brandskydd, bygglov och fettavskiljare (främst i restauranger).
Är man osäker bör alltid företagslotsen kontaktas för att det inte ska uppstå några onödiga felsteg på vägen. Eller ring kommunens växel och fråga vilka som bör kontaktas i gällande ärende.

Här finne mer information om företagsflyttar: starcycle.se/foretag/kontorsflytt/