Frågor och svar om tandläkaryrket

Tandläkare är en yrkesgrupp som är hett eftertraktad i hela landet. Du som är utbildad och erfaren tandläkare kan i princip välja att arbeta var som helst i hela landet, oavsett om det är i Bromma eller i Kiruna. Du som funderar på att utbilda dig till tandläkare kommer med stor sannolikhet att möta en god arbetsmarknad. Idag råder mycket liten konkurrens om jobben och det kommer sannolikt att förbli så ett tag framåt. I den här texten besvarar vi några vanliga frågor om hur det är att jobba som tandläkare.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna är överlag goda. Erfarna tandläkare och specialister kan tjäna löner som är högt över genomsnittet. För en nylegitimerad tandläkare med anställning i offentlig regi brukar lönerna variera mellan 30 000 och 38 000 kronor. Tio år efter examen ligger medellönen på 42 000 kronor i månaden för en distriktstandläkare. För specialister kan den bli betydligt högre än så.

Lönen varierar en hel del beroende på var i landet man tjänstgör, men även på om man är anställd inom den privata sektorn eller hos Folktandvården. Den tandläkare som tjänstgör i till exempel Bromma hos en privat klinik, har sannolikt högre lön än en tandläkare hos Folktandvården i en mindre stad. Med det sagt beror det givetvis på flera faktorer, och en tandläkare hos en privatklinik i Bromma kan ha lägre lön än någon som är offentligt anställd.

Vilken utbildning behövs?

Tandläkarutbildning finns på fyra orter i landet. Många väljer att göra den på Karolinska i Solna, som kanske är det största lärosätet för programmet. Karolinska ligger nära centrala Stockholm, i utkanterna av Solna och nära populära bostadsområden som Bromma.

Programmet innefattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar heltidsstudier under fem år. Hos vissa lärosäten leder tandläkarutbildningen till en masterexamen, medan det hos andra leder till en yrkesexamen. Studieplanen och studiemetoderna skiljer sig åt en del mellan olika lärosäten, så det rekommenderas att ta kontakt med de olika skolorna för att höra mer om hur just deras utbildning går till. På så vis kan du välja det som du tror passar just dig bäst.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Enligt Arbetsförmedlingen förväntas efterfrågan på tandläkare vara mycket stor under det närmsta året. Det finns idag ungefär 6 000 anställda tandläkare i landet, men till följd av en växande befolkning och större satsningar på förebyggande tandvård har behovet av tandläkare ökat. Under de senaste åren har det inte utbildats tillräckligt många för att möta den ökade efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete för tandläkare som ”mycket goda”.