Frigör tid med ekonomisk förvaltare

Få bostadsrättsföreningar har kunskap och tid till att sköta det ekonomiska arbetet. En utomstående förvaltare hjälper till med såväl dagliga uppgifter som långsiktig planering.

Att använda sig av ekonomisk förvaltning passar många olika typer av företag, men kanske särskilt bostadsrättsföreningar. I en BRF är medlemmarna generellt sett engagerade på frivillig basis, och uppgifterna sköts vid sidan om huvudsakligt jobb, familjeliv o.s.v. Den ekonomiska biten, som att skicka ut hyresavier, betala fakturor och planera för renoveringar och underhåll är oftast det som kräver mest tid, speciellt i de situationer då medlemmarna saknar tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete. Om du valt att engagera dig, ta initiativet och låt en utomstående ekonomisk förvaltare sköta ekonomin i er BRF. Föreningen kan på så vis frigöra stora mängder tid, vilken kan användas till att ta itu med andra viktiga frågor.

Tjänsten är skräddarsydd och komplett

En extern förvaltare tar hand om alla uppgifter som rör föreningens ekonomi, och tjänsten kan dessutom anpassas utifrån den aktuella kundens behov. Utöver det kontinuerliga arbetet med redovisning har föreningen bland annat möjlighet att få hjälp med prognoser för framtiden, som estimerar hur föreningens finansiella position kommer att utvecklas. Utifrån vad prognosen visar ger förvaltaren förslag på hur föreningen bör styra sin ekonomi för att förbereda sig för det som komma skall. Som kund till en extern förvaltare kan du lita på att såväl den dagliga administrationen som den långsiktiga planen tas väl om hand. Vissa ekonomiska förvaltare kan även förmedla kontakter för pålitliga hantverkare, lokalvårdare och återförsäljare av t.ex. tvättmaskiner.