Hälsokontroller för dig som oroar dig för din hälsa i Uppsala

Att gå på hälsokontroller är perfekt för dig som oroar dig för din hälsa. I Uppsala kan du på ett enkelt sätt reda ut hur din kropp faktiskt mår just nu.

Hur mår du? Och är du säker på att den känslan speglar din faktiska hälsa? Kanske går du och mår sämre än du egentligen borde göra. Då kan bara vetskapen om att du faktiskt inte lider av någon ohälsa göra att allt känns lite bättre.

Och om du tvärtom upplever dig må bra, men i själva verket har något latent sjukdomstillstånd liggandes är det ju ännu bättre om detta uppdagas. Det kan det göra om du går på en hälsokontroll. Då får du en helhetsbild av hur din kropp och din hälsa ser ut just nu.

Hälsokontroller som en del av företagshälsovården

Du kan gå på hälsokontroller i Uppsala privat, eller via friskvården på det företag du jobbar på. Många menar att företagshälsovård är en mycket viktig del i arbetet med en god arbetsmiljö och personalhälsa. Om du ännu inte fått något erbjudande från företaget om en hälsokontroll, fråga om de kan få ett program på plats.

Många som har gått på hälsokontroll menar att själva kontrollen fått dem att må lite bättre. Det kommer sannolikt också vara sant för dig och dina kollegor. Oro för hälsan brukar nämligen vara värre än en rad faktiska sjukdomstillstånd. Får du veta hur läget är får du tillbaka känslan av kontroll, och kommer kunna hantera din situation på ett bra sätt.