Här får du lättast jobb i Haninge

Har du en önskan om att flytta till Haninge och söka jobb där? Utbilda dig i så fall till sjuksköterska, rörmokare eller systemanalytiker. Det är några av de yrkesområden där arbetsbristen är hög – som även varit hög under flera år.

Varje år sammanställer Arbetsförmedlingen vilka yrken som det är arbetsbrist inom samt vilka yrken det är överskott på arbetskraft inom. Efter sammanställningen för 2017 visade det sig att några större förändringar inte skett sedan tidigare år. Som tidigare lyfts fram så efterfrågas även främst utbildade personer. Sen är kraven på utbildning på olika nivåer. I vissa fall krävs gymnasial utbildning och i andra fall krävs högskoleutbildning

Gymnasial utbildning

De som har utbildning till rörmokare (VVS-montör), servicetekniker eller undersköterska kan räkna med att få jobb i Haninge så fort man börjar söka efter jobb. Det är yrken där efterfrågan är mycket stor. Detta är även något som presenteras via Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Denna kompass visar hur stor konkurrens det är om jobben inom olika områden. Som rörmokare är chansen stor att få jobb över hela Sverige då det i nästan alla län var ”Liten” eller ”Mycket liten” konkurrens. I Stockholm var det generellt ”Mycket liten” konkurrens vilket även gällde specifikt för Haninge.

I listan över de yrken där det var lättas att få jobb kom rörmokare på en andraplats. Tätt efter Kockar och Kallskänkor. Detta på en lista som enbart innefattade yrken utan krav på vidareutbildning efter gymnasiet.

Vidareutbildning

Gällande yrken där det krävs vidareutbildning låg lärare och läkare fortfarande högt. Två bristyrken där kommuner och landsting länge haft svårt att rekrytera i tillräcklig grad. Däremot av olika orsaker. Att bli läkare är mycket svårt och intagningsbetyget för att komma in på högskoleutbildningen är närmare toppbetyg. Detta medan lärarlinjen haft extremt lågt medelbetyg. En del utbildningar har inte ens fyllts upp. Status och lön skiljer även stort mellan dessa yrkesgrupper. Ändå är de bägge bristyrken.

På listan över yrken där efterfrågan är som störst efter arbetskraft hittas bland annat förskolelärare, sjuksköterskor med specialistutbildning samt speciallärare.

Ökar även lönerna

Att välja ett bristyrke innebär inte bara att man lättare får jobb när man tar klivet ut på arbetsmarknaden. Det innebär även att lönen kan bli betydligt högre. Med konkurrens om arbetskraften kan företagen behöva locka med olika fördelar där självklart lönen är en. Det är en av orsakerna till att vissa hantverksyrken anses vara mycket högt betalda. Det går exempelvis att bli rörmokare direkt efter gymnasiet (vilket gör att man slipper CSN-lån) och sedan få en betydligt högre lön än medellönen i Sverige. Läs mer om trygg och kunnig rörmokare i Haninge.

Är du sjuksköterska, rörmokare, IT-tekniker eller lärare? I så fall ser arbetssituationen lysande ut för dig som flyttar till Haninge.