Hitta branscher som skapar smarta lösningar

En grundtanke man ska ha vid investeringar är att man själv ska tro på idéen som företaget presenterar. Det innebär att man dels måste vara ganska påläst och kunnig innan man ger sig in i ett projekt. Som investerare så får man inte låta sig bli förblindad av vackra ord och annan lovsång – man måste göra egen research och vara återhållsamt kritisk till det man hör.

En bra sak är att gå till botten med till vilka ett företag vänder sig, hur de kan förändra en daglig verksamhet och på vilket sätt din investering, baserat på detta, kan vara sund att göra.

Du ser att en balpress behövs

Ett exempel, taget ur luften: Vi kan säga att du befinner dig på en restaurang som gäst. En osynlig sådan som enbart är där för att observera den dagliga verksamheten; en slags konsult som i slutändan ska ge ditt samlade intryck av hur denna restaurang ska göra för att nå bättre lönsamhet och resultat.

Det du märker är att det handlar om en ganska oorganiserad arbetsplats och att det sker en massa spring.serveringspersonal springer in i köket, kockar springer mellan sina stationer och ideligen så fyller man på sopor och återvinning – något som slängs i högar inne i ett rum i anslutning till köket. Det senare är något som du reagerar på. Dels så ser det väldigt illa ut för en utomstående; att ha sopor och återvinning så pass nära spisen känns inte okej – det känns väldigt ohygieniskt.

Och: i och med att kartonger och wellpapp tar mycket plats så blir rummet fullt ganska fort; något som medför att dörren inte går att stänga. Trots att de anställda gör sitt bästa genom att hoppa, stampa och vika ihop alla kartonger.

Lösningen? Ja, vid dagens slut så presenterar du en lösning på hur denna restaurang skulle kunna bli effektivare, mer hygienisk och trevligare att vistas i. Du föreslår en investering i en balpress. Vad är då en balpress? i det här fallet så är det en enkel lösning på ett stort problem. Istället för att de anställda ska kasta in sopor och återvinning i rummet, stå och stampa och hoppa på kartonger så öppnar de dörren, de lyfter på luckan till en balpress och trycker på en knapp.

Voila: ut kommer en komprimerad fyrkant skapad av all återvinning. En fyrkant som den hydrauliska kraften från denna balpress skapat och som dels går att stapla upp mot väggen och som dels är lätt att kasta vid dagens slut.

Du investerar i ett företag som tillverkar en balpress

Det här var naturligtvis bara ett exempel kring hur man som investerare kan tänka. Finns det behov av produkten som företaget tillverkar – hur stor är i så fall efterfrågan?

I fallet om en balpress så är det inte bara restauranger som kan dra nytta av en sådan – vi har i stort sett alla företag som tvingas hantera återvinning och sopor på en daglig basis. Det skulle således inte vara någon dum investering sett till allt detta.