Alla kan bli misstänkta utan skuld

Det är ju så med livet, att allt kan hända. Arbetar man som företagare, har man ögonen på sig. Att driva ett företag kräver att man hela tiden är på alerten, så att man inte råkar få kunder som befinner sig på fel sida om lagen. Det har hänt både en och flera företagare att de har fått kunder på halsen som inte har någon vit byk, om man så säger. Som företagare som rör sig bland andra företagare, lär man känna många som inte har det rätta samvetet. Många som en gång börjar tjäna mycket pengar kan bli fartblinda och drar sig inte för att använda metoder som inte är riktigt lagliga.

Bokföring inte ensidigt

Om man råkar ut för ett företag som inte har rätt inställning till sin bokföring, utan drar av för olika mer eller mindre lagliga saker, och om man då råkar få dem som sina kunder, kan man dras in i något som man inte har haft som avsikt att göra. Blir de företagarna föremål för Skatteverkets egna utredningar kan du, som inte är kriminell plötsligt bli lika misstänkt som den företagare som är det. I sådana fall behöver man ett riktigt bra försvar av en juridiskt kunnig person. Som företagare har man sällan den kunskapen som krävs för att kunna bevisa att man är oskyldig och att man är den som har blivit utsatt för ett brott, och att man inte är medskyldig.

Det gör försvarsadvokat för dig

Det som en försvarsadvokat kan göra för dig är att vägleda dig genom hela rättsprocessen. Det viktigaste som en sådan kan göra är att alltid så ett frö av tvivel om att du skulle vara skyldig. Ska en tingsrätt döma dig som skyldig, ska den ha så pass mycket bevis att de inte kan tvivla på att du är skyldig till brottet, men kan man så ett tvivel om att du skulle vara skyldig, så kan de inte fälla dig. Problemet är tyvärr det, att ibland dömer tingsrätterna även när de inte har bevis, vilket är ett stort problem. Allt sådant känner en duktig försvarsadvokat till. Därför bör du alltid ha goda kontakter till skickliga advokater. Här kan du läsa mer om en sådan: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz.