En väg ut ur annalkande konkurs

Om ledningen på ett företag märker att intäkterna plötsligt, eller under längre tid sinar i förhållande till utgifterna, bör man försöka antingen a) öka intäkterna eller b) minska utgifterna så att de är mindre än inkomsterna. Om man inte lyckas med det, och om man inte har något undansatt kapital som kan täcka de för stora utgifterna, kan man bli tvungen att göra något drastiskt. Kanske man blir tvungen att sparka personal för att man inte i längden kan betala deras löner.

Om inget hjälper

Om inte det hjälper kanske man måste sälja en del av företaget. Om inte heller det hjälper kanske man måste sälja – inte bara delar av företaget utan kanske hela företaget. Då gäller det att hitta någon som är villig att ta sig an ett företag där intäkterna är mindre än utgifterna – och det blir inte lätt. Det gäller verkligen i så fall att företaget har tillräckligt med potential att vända utvecklingen så att det inte fortsätter på det sättet. För ingen vill ha ett företag med röda siffror i längden.

Om bara konkurs återstår

Om inget annat hjälper och det bara ser ut som att det återstår en konkurs, kan man istället ansöka om en företagsrekonstruktion. Då kan man räkna med att följande återstår:

  • En företagsrekonstruktör utses – om tingsrätten ger tillåtelse för ett företag att genomgå en företagsrekonstruktion så utses en jurist som arbetar som företagsrekonstruktör.
  • Borgenärer får vänta på betalningar – under tiden som företagsrekonstruktionen sker kan inte de som har fordringar få betalt. Alla betalningar stoppas så länge som företagsrekonstruktionen pågår. Det för att företaget ska få en ärlig chans att utredas om det finns bra förutsättningar att fortsätta som företa eller gå i konkurs.
  • Utredning sker om företagets möjligheter – här genomför företagsrekonstruktören en eller flera utredningar om det finns möjlighet för företaget att överleva på något sätt och då kan man se om man kan sälja en del av företaget för att frigöra kapital.
  • Skatteverket kan ge anstånd – liksom fordringsägare inte får något betalt under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, så kan även (men måste inte) Skatteverket fodra att företaget betalar in sina skatter. På det sättet kan Skatteverket vänta på att företagsrekonstruktionen pågår innan de tvingar företaget att betala in sina skatter.
  • Företagsledningen kan bytas ut – företagets ledningar kan vara fel, och då har företagsrekonstruktören rätt att byta ut ledningen, VD och andra beslutsfattare.
  • Personal kan sparkas – om det är tvunget kan även en företagsrekonstruktör bestämma om att personalen måste avskedas. En företagsrekonstruktör har möjlighet att fatta stora beslut om företaget.
  • Företaget kan börja om eller går i konkurs – om det inte finns något av de ovanstående alternativen som hjälper är det oundvikligt så att företaget går i konkurs, men det har man genomgått en företagsrekonstruktion vet man att man i alla fall har utrett alla möjligheter som finns att rädda det.