Investera i förnybara energikällor!

Du vet väl att vi har ungefär 10 år på oss att vända på skutan som vi är på, alla som lever på jorden? Det är ett stort koldioxidutsläpp som vi människor har gjort oss skyldiga till. Det innebär att vi alla bör göra det som var och en kan göra för att inte jordens resurser ska ta slut. Vi lever ju alla av dem. Det som är viktigast är att sluta förbruka fossila bränslen, som för med sig mer utsläpp som är skadligt för vår planet.

Alla bör investera i sol vind och vatten

Fler borde investera i förnybara källor såsom sol, vind och vatten, som för övrigt låter som en sång av Ted Gärdestad. Det är det enda som är möjligt för oss, människor som lever av jorden. Eftersom vi är mer än 9 miljarder människor på jorden och inte har varit så många förut, någonsin är det allt viktigare att vi lever på så sätt att det räcker till för alla, att var och en får just det som var och en behöver. Tillsammans måste vi människor se till att det fortfarande är hållbart att leva tillsammans av det som jorden förser oss med.

Ökning av utsläppen fortsätter

Med tanke på de hot som hägrar i framtiden skulle man kunna tycka att vi, i Sverige skulle gå i bräschen för att leva på vettiga sätt och göra allt för att strypa utsläppen av avgaser, men tvärtom, ökar våra utsläpp. Av den anledningen bör vi satsa på förnyelsebara energikällor och strypa allt användande av fossila energikällor. För alla som har resurser och som kan påverka framtiden för våra barn och barnbarn, bör alla resurser sättas in i den sektor i vårt samhälle där vi använder oss av förnybara energikällor, såsom sol, vind och vatten.

Ökad användning av el

Vårt behov av el ökar också. Det är snart inget i vårt samhälle som inte behöver el för att fungera. Vi har gjort oss alltmer beroende av el, för det mesta som vi gör; på kontoren, i våra hem, i viktiga samhällsfunktioner och allt som sker och ska fungera i vårt samhälle. Att vi har gjort oss så beroende av el har bidragit till att vi är beroende av elektriker som kan hjälpa oss. Vi har alltså blivit beroende av elektriker som kan sitt jobb. Här kan du läsa om en som erbjuder sig att bli din elektriker i Nacka.