Många företag behöver bättre IT-säkerhet

De allra flesta företag är naivt okunniga om vilken information som de har på nätet, sparat i något ”moln” som de tror är låst och i säkerhet. Många har i stället för en säker informationslagring, en osäker lagring av sin viktiga information. Det krävs en hel del IT-säkerhet innan den viktiga information som de flesta företag har, hålls säker och oåtkomlig för till exempel konkurrenterna. Många på landets olika företag skulle helt enkelt behöva få en utbildning i IT-säkerhet helt enkelt.

Många känner inte till hur man hackar sig in i databaser

Alla säkerhetsanordningar har svagheter. Det gäller även datorer. Alla arbetar ju med datorer numera. Det finns knappt någon företagsverksamhet som inte sker via datorer. Då blir just datorerna det viktigaste som ska skyddas. Ska man skydda sin information som finns på datorerna, då gäller det att skydda databaserna mot intrång, vilket sker via internet, och genom att hacka sig in i datorn genom att komma åt användarnamn och lösen. Så den svagaste länken är alltså säkerheten för att komma åt informationen. Alla säkra databaser låser om sin information med användarnamn och lösen.

Ett tag trodde man på brandväggar

Förut trodde man bombsäkert på brandväggar, men numera har de som ägnar sig åt att försöka komma åt könslig information lärt sig att manipulera brandväggarna, vilket har gjort att de inte längre skyddar informationen på långa vägar. En brandvägg kan man sticka hål på. Då finns det bättre sätt att låsa in informationen, än via brandväggar. De företag som verkligen behöver hög IT-säkerhet har en hel stab med datorkunniga medarbetare som ägnar sig åt att just hacka sig in i företaget för att upptäcka var säkerheten är som svagast. Genom att själva försöka hacka sig in, ser de hur pass säkert informationen är i företagets databas. Endast då vet man vad som behöver åtgärdas och hur säkerheten behöver förändras till det bättre.

Utvecklingen går snabbt nu

Utvecklingen går mycket snabbt nu. Vad framtiden kommer att bära med sig när det kommer till datorisering och robotar, blir intressant att följa. Kommer människor att bli alltmer som cyborgar? Kommer vi att få allt fler robotar i vardagen? Just därför bör egentligen alla gå fler datorutbildningar. Den som lever får se.