Så skyddar man sig på börsen

Visste du att det finns särskilda koder på värdepapper för att man ska kunna spåra handeln på den globala aktiemarknaden? Precis som en vara som tillverkas någonstans i EU, får en CE-märkning (som talar om vem som har producerat den och var och vilka material som ingår) är en LEI-kod konstruerad just för samma syfte, men på ett värdepapper; såsom en aktie och alla derivat. Det är inte vem som helst som får märka en vara med en LEI-kod. En GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) – en ”global juridisk enhet” som bestämmer vilka LOU (Local Operating Unit) – ”lokala operatörer ”som får utfärda dessa LEI-koder. Än så länge finns inga sådana i Sverige, utan man måste vända sig till en LOU i ett annat land. Det finns en som täcker Norden; NordLEI som utfärdar LEI-koder till länder i Norden och de baltiska länderna.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är engelska och står för ”Legal Entity Identifiera” som betyder ungefär ”juridisk enhets identifiering”. Enkelt förklarat är det en serie med siffror som talar om vem (en verklig person eller företag) som har utfärdat produkten eller handlaren av den (aktiebrevet eller derivatet) och när. Genom att läsa av LEI-koden så får alla som förstår sig på LEI-koden veta var och när produkten handlades och på så sätt kan man spåra handeln med värdepappret. Att veta var och vem värdepappret har tillkommit, är en garant för att värdepappret är på ”riktigt” att produkten har tillkommit på rätt sätt. Om alla konsumenter känner till LEI-koder och systemet, så är det lättare för dem att kunna identifiera varor som inte är på ”riktigt”.

Tyvärr behövs LEI-koder

De finns en hel del ljusskygga personer som vill luras och sälja värdelösa papper istället för värdepapper. Av den anledningen och för att säkerställa förtroendet för värdepappershandeln, behövs LEI-koder för att förtroendet för handeln inte ska försvinna med alla som ljusskygga bluffare som försöker handla med värdelösa papper istället för värdepapper.