Viktigt med nycklar till ny personal

Det är många nya saker som man ska lära sig när man (om man) är ny på jobbet. Det som andra tycker är små saker kan den som är ny på jobbet tycka är jobbigt. Som att se till att pricka rätt när den tid som de andra ska komma till jobbet, då man inte kommer in, om man inte har några nycklar in till jobbet. Vill man då som arbetsgivare, att den nya personalen ska trivas, är det viktigt att förse dem med nycklar så att de kan komma in när de är på väg till sina arbetsuppgifter.

Vad gör man om nån tappar nycklarna?

Samtidigt kan man mycket väl förstå den arbetsgivare som inte vill ge alla nya nycklar till jobbet. Har man en allt större skara i personalen, kan det till sist bli svårt att hålla räkningen på antalet nycklar. Det finns ju en gräns för hur många nycklar man vill ha i omlopp. Då kanske man måste föra bok över vem som får vilka nycklar, och vad händer om någon av dem tappar sina nycklar? Det är en mardröm som ingen arbetsgivare vill vara med om. Att bli tvungen att byta ut låset och förse alla med nya nycklar för att en i personalen har tappat sina nycklar.

Bra ha kontakt med låssmed

Då är det bäst att man har kontaktuppgifter till en duktig låssmed. En duktig låssmed kan se till att komma med lösningar till den arbetsgivare som drabbas av att förlora en nyckel och behöva byta lås och förse personalen med nya nycklar. En låssmed kan installera lås med kort, så att arbetsgivaren slipper byta ut hela låset om någon förlorar en nyckel. Då kan det räcka med ett nytt kort och sedan byter man helt enkelt lås men som är digitalt och slipper nytt ut själva låsanordningen. Det är ofta mycket lättare och billigare att byta ut korten än att låta göra nya nycklar. Har du behov av låssmed på Södermalm i Stockholm? Läs då mer här.