När man behöver lugn och ro på kontor

Många kontorsarbetare kan behöva mycket lugn och ro och ljuddämpning på kontor, när man arbetar. Är man många som ska samsas på en liten yta, kan man behöva dela av kontoret så att alla hittar sin egen vrå där de kan arbeta i fred. Det är viktigt att få arbeta utan andras blickar, eller att andra lyssnar på det som man säger, gör eller liknande. Många kan ha svårt att arbeta om det finns människor som tittar väldigt intensivt på en. Det kan vara riktigt obehagligt.

Så kan man skapa ljuddämpande kontor

I vissa matsalar på skolor och dagisplatser skulle man behöva limma fast äggkartonger. Äggkartongerna har upphöjningar och nedsänkningar i materialet som gör att ljudet inte transplanteras vidare genom luften utan istället dämpar det. Liknande material, som äggkartonger skulle behövas i skolkorridorer, klassrum och på alla ställen där många barn samlas på ett och samma ställe. Många lärare kämpar nämligen med dig hörsel och tinnitus efter många år i skolmiljöer. För att inte kontorsarbetande personal ska drabbas på liknande sätt av tinnitus, kan man behöva ordna med ljuddämpande anordningar på lämpligt sätt. Tar man kontakt med en inredningsfirma, kan de säkerligen hjälpa till med sådana saker. Man kan dämpa oljud med passande möbler, eller genom tt möblera på sätt som ser till att ljudet inte ekar på kontoret.

  • Gardiner – med hjälp av gardiner med mycket tyg kan man dämpa ljud på kontor.
  • Mattor – mattor är bra att dämpa ljud på kontor. De kan lindra ljudet av skor när man går på golvet.
  • Plattor i tak/väggar – man kan montera plattor på väggarna och taken så att inte ljudet transplanteras genom kontoret.
  • Skärmar – ställer man skärmar mellan skrivborden kan man dämpa ljudet mellan skrivborden.