Hur är konkurrensen i takläggarbranschen?

Det är högkonjunktur runt allt som har med renovering och nybygge av hus att göra idag – inte minst i Stockholm. Huvudstaden får enligt uppgifter två busslaster nya invånare varje dag, trots att det redan råder bostadsbrist. Ingen brist på tillgång och efterfrågan alltså – många människor behöver någonstans att bo och det finns intresse av att ta hand alla ytor som kan utnyttjas till boende. ROT-avdraget har dessutom påskyndat utvecklingen när det handlar om alla former av byggen och renoveringar för privatpersoner, och det gäller givetvis även takläggningar.

Tillgång och efterfrågan

Denna kombination av tillgång och efterfrågan har lett till en tillväxt och högre konkurrens bland stadens takläggare. Hantverksfirmorna har i ROT-avdragets kölvatten växt upp som svampar en lagom regnig höst – något som både innebär fördelar och nackdelar för den husägare som vill lägga om taket.

En stor fördel med den hårdnade konkurrensen i takläggarbranschen är förstås prisbilden. En husägare som ska lägga om taket idag kan få arbetet utfört till en betydligt lägre kostnad än tidigare. De olika takläggarfirmorna tävlar kostnadsmässigt med att ge offerter med låga priser, och det är lätt att få tjänsterna utförda till priser som man bara kunde drömma om tidigare.

Men konkurrensen ökar även på leverantörssidan, de olika byggvaruhusen konkurrerar med stora volymer och låga priser, vilket gör att en takläggning blir billigare även ur en materialsynpunkt. Agerar man som en seriös kund och jämför priser så kan man idag få ned priset på ett väsentligt sätt. de låga priserna har dock gjort att vissa av byggvaruhusen fått ekonomiska problem, så man kan inte räkna med att denna fördelaktiga situation kommer att vara för evigt. Har du ett slitet tak som behöver bytas ut – slå till nu när det är som mest fördelaktigt.

Både fördelar och nackdelar

Det finns förstås nackdelar med den stenhårda konkurrensen. Att konkurrera med låga priser kan i vissa fall leda till att kvaliteten på både material och utfört arbete blir låg. Om priserna är misstänkt låga så kan det vara läge att dra öronen åt sig – kolla upp om företaget delar med sig av referenser och ring upp dem. Det finns även gott om webbplatser där företag jämförs och betygsätts av kunderna. De många mindre seriösa aktörer som dykt upp på den heta marknaden är förstås en negativ aspekt. Inte minst har många drabbats av de dörrknackande takläggarna, ofta från brittiska öarna, som tar bra betalt och lämnar rena förödelsen efter sig. Dessa lycksökare bör man inte inleda affärer med utan att först göra en ordentlig kontroll först.

Det finns många seriösa och kompetenta takläggare man kan anlita istället, här är en av dem: www.takläggarestockholm.org