Installera passersystem

För kontroll av vilka som går in och ut genom dörrarna till ditt företag ska du installera ett modernt passersystem. Ett skräddarsytt system för ditt företag.

Du äger ett företag som bedriver hela kedjan från forskning och utveckling till montage av färdiga produkter. Företaget har många dörrar till lager, produktion och kontor. Bolaget köper in detaljer som monteras i färdigprodukter. Komponenterna är användbara i andra sammanhang och är därför stöldbegärliga.

Företagets lagersaldon vad avser komponenter stämmer inte alltid och du misstänker att svinnet beror på stöld från utomstående eller någon anställd. Komponenterna kan “få fötter” i lagret men även inne i fabriken, men du vet inte vem som har tillträde till de olika lokalerna. För att råda bot på problemet, bestämmer du dig för att installera ett nytt och modernt passersystem. I första hand är syftet att säkerställa att inga obehöriga kommer in i dina lokaler.

Upphandling av passersystem

Du kontaktar ett företag som har skräddarsydda passersystem som sin affärsidé. Efter en första genomgång, lämnar företaget ett förslag och en offert på ett system som omfattar porttelefon, inbrottslarm och nattlåsning. Vid den riskanalys som specialisterna gjort visar det sig att arbetet vid nattskiften kan vara en källa till dina problem.

Första steget i passersystemet blir att ha tillträdeskontroll. Vissa personer får bara tillträde till sina lokaler. Nyckelbrickor eller nyckelkort delas ut med behörighet som enkelt kan ändras vid behov. I passersystem finns en funktion för loggning så att du kan följa upp vilka som haft åtkomst till specifika lokaler bakåt i tiden.