Investera alltid i företag med gott ledarskap

Själva grundförutsättningen för att bli en bra investerare är att kunna bedöma vilka företag som kommer att gå bra den närmaste tiden och göra stora vinster. Till sin hjälp har investeraren många teoretiska hjälpmedel och modeller, som till exempel teknisk analys, som utifrån ett företags historia på börsen relativt väl kan ställa prognoser för den närmaste framtiden. Men man måste alltid komma ihåg att man aldrig kan vara hundra procent säker på hur framtiden ser ut, hur mycket börsanalytikerna än försöker övertyga en om det.

Vad avgör om ett företag går bra eller dåligt?

Ett företag kan gå som tåget ena stunden, för att i nästa kvartal plötsligt börja dala nedåt på börsen utan att någon förstår varför. Detta kan bero på externa faktorer utanför företagets kontroll, men det kan också bero på att företaget valt en mindre framgångsrik väg. Det kan också bero på att företaget anställt nya chefer som inte lyckats ta företaget i den riktning som behövts för att fortsätta skörda framgångar. Därför bör man som investerare alltid titta lite extra på hur ett företag sköts, och kanske extra mycket på om de som bestämmer har de nödvändiga ledaregenskaperna som behövs i ett framgångsrikt företag.

Inte alla företag satsar på ledarutveckling

Ett företag som är framgångsrikt, och vill fortsätta vara det, bör lägga tid och pengar på sina chefer och se till att de fortsätter att utvecklas som ledare. Kurser i ledarskapsutveckling är en förutsättning för att ta fram det bästa hos en chef och få honom eller henne att känna att hen har de verktyg som behövs för att leda sin arbetsgrupp genom vått och torrt. Många kvaliteter hos riktigt bra ledare är medfödda, men alla ledare behöver också vägledning i sitt ledarskap, hur stor naturbegåvning man än är. Rätt ledarskapsutveckling ger företagets chefer dessa verktyg.

Vad kännetecknar en bra ledare?

Att vara chef innebär dels att ta hand om den vardagliga administrationen, att skriva under löneattester, hålla möten om kvartalsrapporter och så vidare. Kort sagt, allt det vardagliga ledarskap som krävs för att det dagliga arbete på företaget ska löpa på. Men för att bli en riktigt bra chef krävs också att man är en bra ledare, och hur man  det kan vara lite svårare att sätta fingret på.

En bra ledare har en medfödd förmåga att inge förtroende och att få människor att lyssna på det han har att säga. Han har ett gott självförtroende och har lätt att hitta vägar för att uppnå företagets mål. Det handlar inte om att ha ett stort ego utan det handlar om att vara den som vill leda gör gruppens, alltså företagets bästa. En bra ledare är djupt övertygad om att hans väg är den rätta och har också förmågan att övertyga andra människor om detta. Ett företag som har bra ledare som chefer får mer effektiva och passionerade medarbetare blir mer framgångsrikt och har alla förutsättningar att gå bra på börsen. Det är sådana företag du vill hitta som investerare.

Intresserad av att lära dig mer om modernt ledarskap? Besök SCMI.