Investera i företag som växer – att ta ansvar för tillväxt

Den som har ett affärssinne bör investera i företag som kanske har hamnat i stå. Som inte tar sig vidare utan som har hamnat i en punkt där de inte kommer längre. Är man då en duktig företagsledare kan man ta företaget till nästa nivå. Ibland kan en företagsledning känna att man inte kommer längre. Kanske man har startat företaget och kommit till en punkt när man känner att man antingen inte vill, eller kan komma längre med sitt företag. Det är då man aviserar att man antingen kan tänka sig få in nytt blod i företaget, antingen via någon som vill investera i företaget och som samtidigt kanske vill utveckla företaget. Man kan även komma vidare genom att fusionera sig med ett annat företag, men som investerare är det svårare att påverka ett sådant företag som går in i en fusion med ett annat bolag. Går man in med en viss summa och investerar i ett företag, brukar man kunna påverka företaget genom att gå med i dess styrelse. På det sättet är det många investerare som på ett bättre sätt kan styra över sina investerade pengar.

Dessa företag bör du investera i

Här är de bästa företagen att investera i, enligt affärsvärlden.se; Fabege, Infant Bacterial Therpautic, Mekonomen, Loomis och Fortum. Fabege har under de senaste 10 åren haft en remarkabel tillväxt. Det samma kan sägas med Infant Bacterial Therapeutic, även om aktien går både upp och ner. Ser man till företagets tillväxt under de senaste 10 åren har ägarskapet i företaget lönar sig för den med is i magen. Mekonomen har inledningsvis haft en aktie som stadigt har stigit. De senaste två åren har aktien dock gåt ner från 200 kronor till dagens 130 kronor. Loomis har de senaste fem åren enbart gått hyfsat, mot Fortum som har en gjort en remarkabel tillväxt bara under det senaste året, vilket lovar gott inför framtiden.

Investera med ansvar för företaget

Att investera i företag som är i tillväxt innebär trots allt alltid en risk. Som delägare blir man ju ansvarig både för upp- och nedgångarna. Framför allt då man sitter i styrelsen, vilket är liktydigt med möjlighet att påverka företaget och ta ansvar. Som delägare får man betala för företagets skulder, liksom man får del för företagets vinster när det går bra. Vill man eller är man inte intresserad av att ta ansvar kan man istället för att investera i företaget, köpa aktier i stället. Då brukar man inte påverka ägandet på något vis. Det är ett alternativ om man inte vill ta ett ansvar som delägare.

Om man bestämmer sig för ansvar i ett bolag

Om man vill ta ett företagsansvar i ett bolag kan man göra det på olika sätt. Helst vill ju de flesta utveckla företaget så att det blomstrar och växer och ser en allt större vinst. Som de flesta vet kan man växa på olika sätt; växa numerärt, så att man har får allt fler kunder. Med fler kunder, behöver man ofta växa genom att ta in fler i personalen som ska kunna ge det som kunderna efterfrågar, till exempel fler säljare. Har man ett tjänsteföretag, kanske man behöver fler sin kan utföra tjänsterna som efterfrågas. Man kan även växa genom att erbjuda franchise, genom att självständiga partner tar över ett färdigt koncept och etablerar det på nya plats. Man kan även växa genom att företaget självt etablerar nya lokalkontor i nya städer och ser till att tjänsterna och produkterna man säljer får nya marknader på fler platser i Sverige. Är det så att man vill att företaget ska växa på fler platser, kanske man vill etablera lokalkontor i Sveriges största storstäder, såsom i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Inte alltid lätt hitta kontor där man önskar

Det är inte alltid lätt att hitta lokalkontor i det område som man önskar och till de villkor man själv har satt. Då kan det kanske underlätta med att kunna anlita en mäklare, på samma sätt som man anlitar en mäklare när man letar efter en ny bostad. Läs mer här om du letar efter lediga kontor i Göteborg.