Investera i en elektriker?

Då man talar om investeringar så är det lätt att enbart se detta ur ett rent köp- och sälj-perspektiv. Följer man börsen slaviskt och ser till att de depåer och den aktieportfölj man äger hålls uppdaterad och relevant så har man också goda möjligheter att se en framtida avkastning.

Att följa olika branscher, att försöka ta tempen på samtiden och därigenom spå om framtiden kan generera mycket pengar och det är det som det hela handlar om man ser till investeringar. Vi skulle dock även vilja se till mer personliga investeringar där man investerar i sig själv och där man genom dessa kan skaffa sig en högre levnadsstatus – och få billigare kostnader på köpet.

Om vi ska försöka förena dessa båda tankar så kan vi dela upp ett exempel – en bransch – i två delar och se hur dessa investering, rent konkret, kan se ut. Vi säger att du bor i Stockholm där du äger en villa. Här är varför din personliga investering ska ske i en elektriker och varför din ekonomiska – den som förhoppningsvis kommer att ge hög avkastning – ska placeras i samma sfär i form av ett elbolag.

En elektriker sänker dina årliga kostnader i Stockholm

: Din personliga investering i en elektriker: Vår tanke är här att det elsystem du har är väldigt gammalt och att det dels, i och med detta, inte är fullt ut säkert. Dels så har du väldigt mycket gamla vitvaror och förlegade lösningar i allmänhet. Genom att låta en elektriker genomföra ett byta av elsystem i ditt hus i Stockholm – och samtidigt installera nya vitvaror samt optimera lösningarna i vardera rum så kommer dina årliga kostnader att sjunka markant. Gällande nya lösningar så kan vi nämna belysning som styrs av sensorer, vi kan nämna uttag där du kan styra all typ av teknologi från en och samma plats och vi kan nämna att den elektriker du anlitar kan montera och installera nya vägguttag i alla rum. Det senare är nödvändigt sett till att vi idag har större behov av att ladda olika saker och att äldre hus och villor sällan har kapaciteten som vi kräver gällande detta. I synnerhet gäller detta köket.

Din investering i elbolag: Ännu är det inte försent att hoppa på satsningar på el och energi och placera pengar i exempelvis vind- eller solenergi. Det senare kommer, av allt att döma, att vara framtidens melodi. Det gäller bara att hitta rätt företag att placera pengarna i (vilket inte är det lättaste). Skulle vi få komma med ett litet tips så handlar det om att hitta företag som vänder sig direkt till den lilla personen. Det vill säga: företag som tar fram lösningar inom solenergi där man exempelvis tillverkar och monterar solpaneler på vanliga villor – och gör dessa självförsörjande sett till el – är något som dels ligger extremt rätt i tiden och som dels också är etiskt rätt. Med rätt i tiden menar vi att fler kommer att välja lösningen i solpaneler så själva monteringen kommer med en generös skatterabatt. Skynda fynda!