Investera i hälsobranschen – ett smart drag?

Det ser ut som hälsobranchen mår bra. Efter den stora privatiseringsreformen har fler vård- och hälsoföretag dykt upp. Dessutom tycks bara vårt hälsofokus bli större och större och den svenska befolkningen äldre och äldre. Många företag anställer företag för att genomföra hälsokontroller i Stockholm och på arbetsplatser runt om i Sverige. Allt detta borde ligga till grund för en välmående och växande finansiell sektor. Som alltid skall man göra viss efterforskning i företaget innan man investerar. 

Hälsofokus i hela världen

I början av 2010-talet myntades begreppet “strong is the new skinny” och med det så omkullkastades bantningskulturen och ohälsosamt leverne till förmån för en slank figur. Nu vill vi vara starka och friska. Detta är inte bara en svensk eller skandinavisk trend utan något som rör hela världen. Hälsobranschen är en av världens mest växande branscher just nu. 

De digitala plattformarna och kanalerna växer och idag har företag möjlighet att marknadsföra mer direkt och personligt än innan. Genom influencers kommer företagen närmare kunden. Förut vände sig hälsoföretagen många gånger till de som redan var intresserade av hälsa, idag finns det möjlighet att nå betydligt fler. 

Kroppsacceptans hjälper branschen växa

Unde de senaste åren har kroppsacceptansrörelsen vuxit. Kroppsacceptans innebär att man accepterar sin kropp för hur den ser ut och inte försöker ändra den drastiskt genom träning och bantning. Det har gjort mycket gott, även för de som investerar i hälsa. Att försöka vara hälsosam och ta hand om sin kropp har blivit något för alla och inte bara för de som redan är smala och starka. Flera gym och andra hälsoföretag marknadsför sin verksamhet just som något för alla. Gärna med bilder på tjocka personer, äldre människor eller män och kvinnor med olika funktionsvariationer. 

Hälsa är bra för alla

Att investera i hälsoföretag är smart och lämnar ingen dålig eftersmak. Att vara hälsosam är bra för alla! De företag som sysslar med att hitta alternativ till raffinerat socker som är direkt skadligt gör oss alla en stor tjänst. Genom att investera i den typen av branscher så gör du en god gärning samtidigt som du får se dina pengar växa. 

Dock skall du se upp med företag som sysslar med kvacksalveri. Tyvärr finns det en hel del företag i hälsokostbranschen som utnyttjar kryphål och får igenom preparat tillfälligt som inte fungerar. Det är inte hållbart att hålla på med den typen av ohederlig verksamhet och kommer med största sannolikhet sluta i konkurs och förlorade investeringar. 

Satsa på företag med en långsiktig verksamhetsplan och seriöst satta och uppnåeliga mål.