Investera i olika typer av tillgångar – investeringsskolan del 1

Arbetar med investeringar

Välkommen till första delen av vår investeringsskola. Här går vi igenom olika typer av strategier för investering och beskriver olika metoder som du kan använda för att investera dina tillgångar.

För att skapa långsiktigt hållbara investeringar behöver du diversifiera din portfölj, med andra ord investera i olika typer av tillgångar. Vi går igenom de vanligaste typerna av investeringar.

Sparkonto och räntefonder

Den enda riktigt säkra placeringen för ditt kapital är ett sparkonto eller en kort räntefond. Säker i betydelsen att kapitalet inte kommer att försvinna. Du har ett garanterat värde över tid, särskilt om du ser till att den statliga insättningsgarantin gäller.

Kanske är du i en fas av livet där du snart kommer att behöva pengarna. Eller så väljer du den här sparformen som en del i din riskspridning (se vår artikel om riskspridning här). Räntepapper är ett mer eller mindre obligatoriskt inslag i en diversifierad portfölj.

Hur hög sparränta du kan få hänger ihop med bindningstiden. Ju längre tid du lovar att inte göra anspråk på dina pengar, desto högre ränta kan du få. Det beror på att motpartens varians minskar, och som vi har sett på annan plats är minskad varians något man ska vara beredd att betala för.

På senaste tiden har ränteläget blivit så lågt att det är tveksamt om vanliga sparkonton ens bevarar värdet på pengarna över tid. Det beror på exakt vilken ränta du kan få och hur inflationen utvecklas. Två faktorer som inte är så lätta att sia om, men något du kan behöva tänka på och räkna på när du planerar din portfölj.

Aktier

Aktier är kanske den vanligaste tillgången att investera i idag. Det finns ett snarast oändligt urval av aktier att välja på, i olika branscher och olika världsdelar. Det är idag historiskt sett mycket billigt att handla aktier, på nätet.

Att köpa aktier innebär helt enkelt att du går in som delägare i ett företag. Du satsar alltså på att ledningen och de anställda i företaget ska göra ett bra jobb (och ha tur) och öka företagets värde. Du kan få del av företagets utdelning varje år, och du kan åka till bolagsstämman och rösta, i alla fall om du äger rätt sorts aktier.

Att förutspå utvecklingen hos en enskild aktie är legendariskt jättesvårt. Många som har varit säkra har fått fel, och många som har fått rätt har haft tur.

Men att äga aktier behöver i sig inte vara riskfyllt. Om du handlar du aktier i stora och kvalitativa bolag kan du få en hög och trygg avkastning över tio år eller längre. Genom att äga andelar i många olika företag med olika typer av verksamhet får du en riskspridning som ger en stabil ökning av ditt kapital över tid.

Om du äger tillräckligt många aktier kommer ditt kapital utvecklas i takt med börsen som helhet, eller det så kallade börsindexet, en korg av de mest representativa aktierna på börsen (mer om det under nästa rubrik). Börsen har under mycket lång tid erbjudit en säker och stadig tillväxt för den som investerar långsiktigt.

Aktiefonder

När du investerar i en aktiefond kan man säga att du låter någon annan köpa och sälja aktier åt dig. Du kan äga en diversifierad aktieportfölj inom en eller flera branscher utan att själv behöva göra jobbet med att köpa och sälja aktier. Naturligtvis får du därför betala en avgift till den som istället gör jobbet åt dig.

Och just den avgiften ska du hålla noga koll på. Avgiften tas som en procentandel av ditt kapital. Det spelar alltså ingen roll om kapitalet växer eller krymper, avgiften dras oavsett. Genom effekten av ränta på ränta kommer en högre avgift medföra ett betydligt mindre kapital sett över lång tid.

När du väljer bland aktiefonder är det upp till dig att hitta de branscher och länder som kommer gå bäst under den närmaste tiden. Du frånsäger dig alltså inte allt ansvar för din portföljs utveckling. Om du däremot investerar i indexfonder, kommer du få en portfölj av aktier som följer börsindexets utveckling, alltså utvecklingen på börsen som helhet (eller utvecklingen för de tyngsta papperen på börsen). Det är ett ytterligare steg mot lägre risk.

Obligationer och obligationsfonder

Att köpa obligationer innebär att du lånar ut dina pengar under en bestämd tidsperiod, till staten (statsobligationer, premieobligationer) eller till ett företag (företagsobligationer). Som tack för lånet får du ränta på pengarna.

Obligationer har en lägre risk än aktier, men ger också lägre avkastning, i genomsnitt. Det är en sparform som påminner om det gamla hederliga sparkontot.

Ofta är minsta belopp en halv miljon kronor eller till och med högre, så obligationer är inte tillgängliga för alla. Då kan du istället välja att köpa obligationsfonder. Det fungerar som en aktiefond, men istället för aktier handlar fonden med statsobligationer eller företagsobligationer. Det ger bra riskspridning och säker avkastning.

Guld och silver

Guld är en placering som bevarar värde. Många investerare flyttar sina tillgångar från valuta till guld när tiderna är oroliga. Du kan köpa guld i fysisk form eller som värdepapper, men även som aktier i gruvbolag som jobbar med guld.

Vi skriver i vår artikel om guldinvestering att du bör undvika att äga guld indirekt, eller ”oallokerat”, eftersom du då inte får den trygghet i oroliga tider som var själva meningen med guldet. Guld och silver är en försäkring i turbulenta tider, och ju mer oroligt det blir, desto större andel bör ädelmetallerna få i portföljen.

Fastigheter

En vanlig rekommendation är att ha en liten del fastigheter i portföljen, till exempel 5 %. Fastigheter ger stabil avkastning över tid samtidigt som de skyddar mot inflation.

Att äga fastigheter kan ju låta dyrt, och om du inte vill köpa ett helt hyreshus och ta hand om driften på egen hand, kan du köpa andelar i fonder som i sin tur äger fastigheter, till exempel Svenska Bostadsfonden eller en amerikansk börshandlad fastighetsfond (REIT, Real Estate Investment Trust). Eller så köper du aktier i fastighetsbolag, som Vasakronan, Wallenstam, Humlegården osv.