Jobba med sanering

Saneringsarbetare kan arbeta på många olika typer av platser. Ibland handlar det om marksanering efter att en industri med miljöfarlig verksamhet lagts ned, eller så kan det handla om att återställa en lokal efter någon typ av skadeangrepp. Inom yrket finns många inriktningar att välja mellan. Om man inte arbetar med att rengöra industrier, kan man till exempel sanera kärnkraftverk från strålning.

Vilka förmågor bör man utveckla?

Gemensamt för många saneringsarbeten, så som marksanering till exempel, är att det krävs en god grundfysik. Det är vanligt att unga lyft förekommer i branschen. Det är således också viktigt att tänka på hur man arbetar. Det är vanligt att man hamnar i obekväma arbetspositioner, vilket på sikt kan ge belastningsskador. Att man har en bra fysik och kan anpassa sig efter detta är en fördel i yrket.

Vidare är det bra att vara serviceinriktad. Ska du arbeta med till exempel marksanering eller med att bekämpa skadedjur kommer du att ha en del kontakt med kunder. Att utveckla sina sociala förmågor gör att man kommer att trivas bättre med yrket, precis som i fallet med många andra yrken. Därutöver är det bra att ha en god samarbetsförmåga. I många arbetsmoment behöver man vara minst två personer för att kunna hantera utrustningen.

Arbetsuppgifter

Som nämnt ovan kan en saneringsarbetare jobba inom många olika segment. Exempel på vanliga områden att arbeta inom är:

  • Marksanering
  • Avfuktning
  • Industrisanering
  • Klottersanering
  • Kärnkraftsanering
  • Luftsanering
  • Mögelsanering
  • Ventilationsrengöring

Beroende på vilket företag det är fråga om, kan en saneringsarbetare arbeta med flera eller bara en av dessa. Vissa företag är större och har en bred verksamhet, medan andra är mer nischade mot ett särskilt område.

Arbetsmiljö

Saneringsarbetare arbetar ofta i lag. Om man inte arbetar i en större grupp, är det vanligt att man åtminstone arbetar två och två. I många fall krävs minst två personer för att hantera den utrustning som används inom olika saneringsjobb. Vid avfuktning eller skadedjursbekämpning är det vanligare att man arbetar på egen hand. Då används ibland utrustning som endast kräver en person för att kunna hanteras.

Saneringsarbetare kommer regelbundet i kontakt med kemikalier, svampdödande medel och andra potentiellt hälsovådliga medel. Det gäller således att vara kunnig om de olika medlen och att vara noga med skyddsutrustningen. Det är vanligt att man både arbetar på schema och med mer akuta uppgifter. Många företag har jour, och det gäller att vara beredd på att rycka ut under dygnets alla timmar i så fall.