Kan man ärva aktier?

Kort sagt kan man säga att, ja, visst kan man det! Både fonder och aktier räknas som tillgångar som går att ärva. Man behöver inte betala någon skatt när man ärver dom men man behöver betala skatt på vinsten som blir om man eventuellt säljer. Aktier och fonder går att testamentera bort men var noga med att hålla koll på arvsrätt och och arvsordningen så dina efterlevande slipper obehagliga överraskningar.

Arvsordning och klasserna

När någon avlider så ärver i första hand den personens registrerade partner, maka eller make. Om någon sådan inte är i livet eller finns så ärver den avlidnes närmaste släktingar. Släktingarna delas in i olika klasser och ärver i tur efter varandra. Det betyder att så länge som det finns och lever något barn eller barnbarn i första klassen kan inte någon förälder, syskon eller syskonbarn i andra klassen ärva.

  • Första klassen är barn och barnbarn, så kallade bröstarvingar. Adoptivbarn räknas även såklart in här.
  • Andra klassen är föräldrar, syskon och syskonbarn
  • Tredje klassen är far- och morföräldrar samt deras barn, dvs fastrar, mostrar, farbröder och morbröder.

Värt att notera är att kusiner inte ärver efter en lagändring som gjordes 1928. 

Arvsrätten är värd att hålla koll på

En sambo, alltså någon som man bor med, kan tyckas vara nära familj men om man inte är gifta eller har ett registrerat partnerskap så kan egendom behöva testamenteras för att den skall komma sambon till nytta. Även om man testamenterat så har släktingarna rätt till sina arv efter arvsordningen vid en bodelning. Dock finns det vissa skydd här för sambos i och med sambolagen. 

Om du vill att din sambo skall ärva sina fonder eller aktier kan det vara värt att boka tid med en jurist som är insatt i ämnet för att få en så bra lösning som möjligt. Ett första steg är att skriva ett samboavtal.

Skatt på arv

I Sverige har vi ingen skatt på arv sedan december 2004 men i de flesta länder i Norden och Europa har man skatt på arv. Skattesatsen är oftast en så kallad progressiv skatt, det betyder att den tas ut i större belopp beroende på hur stort arvet är. I till exempel Storbritannien och USA tas ingen skatt ut om inte arvet överstiger ett visst belopp. Storbritannien hade på 70-talet en verkligt hög skatt för arv som för stora belopp kunde bli så mycket som 80% av arvet.

Läs mer om arvsrätt på denna sida: arvsrätt.nu