Konstant stor efterfrågan på hantverkare i Stockholm

Har du kompetens inom bygg och konstruktion har du inte svårt att få jobb i Stockholm. Visserligen varierar efterfrågan inom olika yrkesgrupper över tid men en yrkesgrupp som mycket länge haft en god arbetsmarknad är just hantverkare. Detta syns både på utbudet gällande annonser på arbetsförmedlingen samt på företagens hemsidor.

Ett byggföretag i Farsta, med fokus på badrumsrenovering, har helt enkelt valt att presentera ”Lediga jobb” på sin hemsida. Ett sätt att fånga upp intresserade personer och få dem att ansöka om att få jobba hos företaget. Just detta företag valde att presentera hur många personer som söktes men andra väljer istället att ha en ”stående ansökan online”. Det betyder helt enkelt att de inte anger att ett specifikt antal platser finns utan att alla intresserade kan söka.

Det är inte bara i Farsta som bristen på kompetent personal för byggnationer, badrumsrenoveringar och liknande är stor. Det är lika över större delarna av Stockholm, och andra storstäder. Det är till och med så stor brist att det finns en risk att de som har kompetensen stressas så mycket att de blir utbrända. Det är i alla fall vad förmedlas i en artikel i branschtidningen Byggnadsarbetaren som publicerades i juni 2017.

I artikeln berättar Ulf Kvarnström (arbetsmiljöansvarig inom Byggnads) att bristen är mycket stor över stora delar av Sverige. I likhet med företaget i Farsta så har alltså fler företag, runt om i Sverige, valt att söka efter kompetent personal via olika vägar och även genom att öppen ansökningsmöjlighet.

Kommer det då bli lättare i framtiden att få hjälp med badrumsrenoveringen, ombyggnationen av köket eller rördragning? Nej, det är inte mycket som tyder på det. För trots att bristen är stor så är det få som utbildar sig inom exempelvis VVS och bygg. Bara mellan 2011 och 2017 hade antalet kommuner som erbjuder VVS- och fastighetsprogram på gymnasienivå minskat från 87 till 71.

Hur påverkar det kunden?

Det är framförallt genom två perspektiv som denna brist påverkar kunderna. För det första kan det vara svårt att få tag på en hantverkare på kort varsel. De flesta som planerar badrumsrenovering gör detta med god tidsmarginal och kan därmed tänka sig vänta någon månad. Vid andra renoveringsbehov kan däremot efterfrågan på snabbare hjälp vara större.

För det andra kan detta missgynna prisläget. Företag med gott rykte får helt enkelt så mycket jobb att de inte behöver konkurrera med andra gällande prisnivå. Det som kan hända är därmed så kallade ”smyghöjningar”. Med tanke på att ROT-avdraget minskades till enbart 30% för några år sedan skapas även högre totalkostnaden för kunden. Dessutom kan kunnig personal pressa upp sina löner. När de ser att företagen löpande söker efter personal kan de ställa företagen mot varandra och därmed få upp sin egen lönenivå.