Lastväxlarflak – behovet finns

Lastväxlarflak är för folk i gemen ingenting att höja på ögonbrynen åt. Det är en lastbil som transporterar olika saker – containrar, maskiner, byggavfall, sopor, spannmål och så vidare. Vi reflekterar sällan även över att varje lastväxlarflak är anpassat efter den last den transporterar – och att det därför också finns ett värde i att skräddarsy ett lastväxlarflak efter de egna behoven. 

Har man exempelvis ett företag som arbetar inom jordbruk så kan rätt lastväxlarflak förenkla, effektivisera och säkra en arbetsdag. Fel lastväxlarflak å sin sida bjuder på det motsatta: mer jobb, större osäkerhet med en högre risk för olyckor och en ineffektiv rörelse. 

Kan då detta vara en bransch att investera i? Varför inte. Det finns ett stort behov och det är även ett behov som med all sannolikhet också kommer att öka. Fler och fler mindre företag startar upp och detta inom olika branscher med den gemensamma nämnaren i att de samtliga kommer att ha ett behov av lastväxlarflak som anpassats mot den egna verksamheten – mot de egna unika behoven. Där finns någonting lockande för den som vill investera i framtidsbranscher och som helst vill tänka bortom allt vad Tech heter. Logistik växer och att fler och fler företag håller med egna lager är ett tecken i tiden. För alla transporter kommer lastväxlarflak att behövas. 

Miljön blir naturligtvis en fråga i detta. Fler tunga maskiner kommer att slita på vägarna och de kommer att sätta sina spår i klimat och miljöfrågorna. Återigen blir emellertid lastväxlarflak en nyckel: genom att de måttanpassas och slimmas så kan företag reducera sina egna avtryck på miljön och samtidigt också bära fördelen i att bränsleförbrukningen minskas – detta genom exempelvis mindre luftmotstånd. 

Containrar och lastväxlarflak i kombination 

Även containrar är värda att nämna i denna fråga. Lasten som placeras på ett lastväxlarflak kan även det skräddarsys och anpassas mot den egna verksamheten. Här kan man exempelvis se att många flyttföretag börjat erbjuda magasinering i färdiga containrar. 

Som privatperson i behov av att magasinera möbler – exempelvis i samband med en utlandsflytt – så erbjuds man en container levererad direkt till hemmet. Denna kan man sedan packa i lugn och ro och utifrån sina egna behov. Då man väl är färdig så kommer flyttföretaget och hämtar allting: containern placeras i lokalen för förvaring och blir sedan stående där – på ett säkert sätt – till dess att privatpersonen återigen behöver sitt bohag. 

Logistiken blir extremt lättlöst i detta exempel och detta som en direkt följd av lastväxlarflak och specialdesignade containrar. Där kan man verkligen se hur en slimmad organisation kan se ut.