LEI – första steget om du vill börja handla med värdepapper

Att handla med värdepapper kan vara ett bra sätt för ett företag att få in mer kapital för att kunna göra investeringar och växa fortare. Men aktiehandel är alltid ett risktagande, så om du vill börja handla med värdepapper på företaget måste du först se till att sätta dig in ordentligt i hur det går till. Allt du investerar kan du förlora, särskilt om du endast tänker kortsiktigt.

För att kunna handla med värdepapper för sitt företags räkning krävs sedan januari 2018 att företaget har en registrerad LEI-kod. En LEI-kod är en tjugo tecken lång alfanumerisk kod som måste uppges av alla parter i en värdetransaktion. Den bank som administrerar transaktionen skickar sedan in LEI-koderna tillsammans med transaktionsrapporten till Finansinspektionen, eller den finansiellt ansvariga övervakningsmyndigheten i det land transaktionen nu genomförs. Systemet med LEI gör det lättare att spåra transaktioner mellan företag och öka transparensen på värdepappersmarknaden. Syftet är att förhindra missbruk av finansmarknaden och systemet har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Värdepappershandel för företag

Det är långt ifrån alla företag som handlar med värdepapper, och har man inte för avsikt att göra det behöver man inte registrera sig och få en LEI. Den som har enskild firma behöver inte heller LEI för att handla med värdepapper på företaget, så länge det inte handlar om derivatinstrument som optioner, terminer och swappar, vilket det antagligen sällan gör. Men för andra typer av företag krävs alltid LEI för värdepappershandel. Lyckligtvis är det dock inte speciellt krångligt att registrera sig för LEI, och sett till vad ett företag kan tjäna på att ge sig in på värdepappersmarknaden så är processen definitivt inget som bör avskräcka.

Att registrera sitt företag för LEI

Så här går det till att registrera sig och få en LEI-kod:

Först behöver du leta upp en LEI-leverantör. Det kan du göra genom att googla ”registrera LEI” eller liknande, men vill du ha en fullständig lista över LEI-leverantörer kan du besöka GLEIF:s hemsida. GLEIF är en tillsynsorganisation som övervakar systemet med LEI-kod och ser till att det används på rätt sätt. Om leverantören är registrerad hos GLEIF vet du att allt kommer att gå rätt till.

När du valt leverantör är processen oftast enkel. Det handlar om att göra en ansökan där man fyller i information om sitt företag. EN registreringsavgift ska också betalas, ofta runt et par tusen kronor. Därefter kan man få vänta i upp till två veckor innan man har sin LEI och kan börja handla med värdepapper för företagets räkning.