Managementkonsult – utbildning

I Stockholm finns ett stort antal yrkesutövare med titeln managementkonsult, men alla är inte auktoriserade och många har halkat in i kategorin från lite olika håll. Tidigare fanns inte så tydliga riktlinjer för hur man blev managementkonsult, och titeln var relativt fri. Nuförtiden har både branschen och kunderna sett till att skapa lite ordning i branschen genom krav på utbildning och certifiering.

En managementkonsult har en oberoende roll och arbetar mot företagsledningar för att hjälpa dem att göra förändringar i företagets organisation eller ledningssystem. Till sin hjälp har managementkonsulten internationellt beprövade analysmodeller och egen erfarenhet av företagsarbete, samt ofta någon sorts förkunskap om branschen han för tillfället verkar i, men det är inget krav.

Man kan antingen jobba åt en konsultfirma eller driva ett eget konsultföretag. Driver man eget är det extra noga med vad man har för erfarenhet och kunskaper inom management consulting. Därför är det vanligt att konsulter första arbetar åt en konsultfirma och senare i karriären satsar på att starta eget.

Vägen till yrket -junior och senior

Hur man blir managementkonsult kan se lite olika ut. En vanlig väg är att man som ung går en civilekonomutbildning på handelshögskolan och därefter söker sig till en juniortjänst på någon konsultbyrå. Att vara junior innebär inte bara att se och lära, många konsultföretag ger ofta juniorer egna ansvarsområden så att de snabbt kan komma in i yrket. Det gäller att vara på tårna och vara beredd att jobba långa dagar. Ambition och noggrannhet är egenskaper som premieras. Följer man karriärstegen från junior och arbetar hårt kommer man relativt snart att bli senior och ha mycket värdefull kompetens och erfarenhet, dom dels gör att man kan stiga ytterligare i graderna på företaget, dels kanske pröva vingarna med en egen konsultfirma.

Ett annat sätt att närma sig yrket är genom egen erfarenhet av ledningsarbete, omorganisationer och kvalitetssystem. Många tidigare chefer arbetar som konsulter med egen firma, och den reella kompetens de besitter är mycket eftertraktad av många företag.

Ombytta roller

På samma sätt som tidigare chefer söker sig in i konsultbranschen, är det också vanligt att människor som började som konsulter efter studietiden senare får befattningsuppdrag i företagsledningar. Anledningen är förstås det stora teoretiska kunnande en utbildad managementkonsult besitter, som tillsammans med yrkeserfarenhet från verkliga omorganisationer skapar en bred kompetens.

Anlitar man både en junior och en senior managementkonsult har man skaffat ett riktigt dream team, där junioren bidrar med de senaste analysmodellerna och annat teoretiskt kunnande, och senioren med sin erfarenhet av ledningsarbete och omorganisationer.

Certifiering

Managementkonsulternas branschorganisation i Sverige förkortas SMK. De bedriver lobbyverksamhet och verkar för en bredare förståelse av branschen och vad yrket innebär, både för utövare och kunder. I Sverige har länge funnits en ganska vag uppfattning om vad en managementkonsult är för någonting och många bär titeln utan att ha de rätta kunskaperna. Därför har SMK börjat auktorisera managementkonsulter enligt den internationella standarden CIC, som garanterar att konsulten har erforderlig utbildning, yrkeserfarenhet och oberoende för att kunna kalla sig managementkonsult. När man söker en managementkonsult i Stockholm bör man alltid se till att konsulten har en CIC-certifiering. För att läsa mer om yrket, kolla in: www.managementkonsultstockholm.se.