Många nybyggnationer i huvudstaden

Enligt Stockholms stad, befinner sig huvudstaden i en intensiv utvecklingsfas med 1 miljon invånare. Det ger staden många nya utmaningar. Bland annat informerar staden att fram ill år 2030 ska 140.000 nya bostäder byggas. Av dem ska 40.000 vara klara till år 2020. Man vill också vara en fossilfri stad och räknar med att den ska vara helt fossilfri 2040. Därför vill man bygga så att de som bor i de nybyggda bostäderna ska ha nära till allt det som de behöver i vardagen och att man ska kunna ta sig fram med cykel eller tunnelbana eller spårvagn.

Den större folkmängden kräver fler skolor och dagis

Till 20.40 räknar staden med att bygga 50.000 nya skolor och dagis. De ska byggas nära bostäderna, och kommer av den anledningen att byggas flest i Kista-Järva, i Skärholmen, Farsta och i Hagsätra och Rågsveds område. På norra Djurgården planerar man i nuläget att bygga 12.000 nya bostäder och räknar med att 35.000 nya arbetsplatser ska rymmas där. Fram till 2020 tror man att 6.000 nya bostäder ska byggas i Husarviken och i det gamla Gasverket i Hjorthagen.

Avloppet byggs ut med fler som bor i Stockholm

Samtidigt ska en ny tunnel byggas för avloppsvattnet under hela staden från Bromma till Henriksdals avloppsreningsverk som ska byggas om för att ta emot ännu mer avlopp i takt med att staden växer med fler invånare. I Rågsved ska 70 nya hyresrättsbostäder byggas, och i Tensta 172 nya hyresrättslägenheter.

Alla nya byggen kräver noggranna inmätningar

Vid alla dessa byggen, måste man schakta marken, och innan man vet hur omfattande schaktningen bör bli, måste man göra noggranna inmätningar som anger exakta beräkningar för nya konstruktioner, byggen, parkeringsplatser, skolor, dagis och tunnelbanespår eller nya cykelvägar. Om Stockholm lyckas bli en framtida cykelstad skulle både spara på människors hälsa och på miljön som för tillfället smutsas ned av avgaser från bilar, transporter och annat som bidrar till växthusgaserna.

Marken rör på sig och det påvekar husen och vägarna

Med de noggranna inmätningarna kan man sedan göra geotekniska analyser som kan ligga till grund för volymberäkningar för schaktning, grundkonstruktion och bygget senare. Man måste till exempel alltid räkna med att marken rör sig, på liknande sätt som den rör sig på andra håll i världen. Även om det inte är i lika stor omfattning som på andra håll i världen, rör den sig och påverkar därför grunden, husen och konstruktionen som håller upp byggnaderna. Om man bestämmer sig för att bygga för en mer hållbar och miljövänlig stadsbyggnad gäller det att man bygger ut tunnelbana, spårvagn och möjliggör för mer omfattande cyklande.