Modern telefonväxel ger ökade möjligheter

Bytet kommer att behöva göras förr eller senare. Det byte vi talar om handlar om en telefonväxel och vi säger detta då många företag idag hänger kvar vid uråldriga system som dels kostar pengar och dels också påverkar den egna verksamheten negativt. Detta i och med att de inte är kompatibla mot de behov vi idag har och kan möta de krav vi ställer. Hur arbetar vi idag och hur skiljer sig det åt mot hur det förr såg ut?

Flexibiliteten är en avgörande skillnad. Idag är vi inte bundna till en och samma yta på exempelvis ett kontor, vi sitter inte på samma plats, vi rör och dessutom så erbjuder många arbeten en möjlighet att sköta jobbet varifrån som helst. En arbetsdag kan – med rätt förutsättningar – bedrivas från hemmet. Ett trådlöst nätverk, smarta uppkopplingar och möjlighet att nå kunder, kollegor och affärspartners när som helst.

Som kund så förväntar man sig att direkt bli kopplad till rätt person – där har en svaghet funnits. En äldre telefonväxel kan inte ge oss den möjligheten då den kräver mer stabilitet och mindre flexibilitet.

Här kommer en modern telefonväxel in i bilden. Genom att investera i en ny, modern och uppdaterad telefonväxel så möjliggör man en helt annat flexibilitet inom det egna företaget – och man kommer dessutom, på sikt, betydligt billigare undan. Vi kan ge ett exempel på hur ett system inom ett område – en mobil växel – kan förändra en verksamhet och göra den mer effektivt – både sett till arbetet och sett till kostnaden.

Så förändrar en mobil växel er verksamhet

En mobil växel är ett system som går att koppla upp över ett trådlöst nätverk och som därmed också är oberoende av operatör – och de kostnader som alla dessa har. Det är en fördel. En annan sådan är att en mobil växel är global och fungerar i vilket land som helst – till samma kostnad.

Konkret så kan du alltså ha en anställd som befinner sig på en affärsresa i Polen, en annan som är på semester i USA medan en tredje sitter på en restaurang i Kiruna. Dessa tre kan – tack vare en mobil växel – sätta ihop ett möte med varandra och hålla typ av konferens i ett uppdaterande syfte. Något som inte kostar någonting extra och där ett trådlöst nätverk är det enda som behövs.

En app gör det dessutom möjligt att ha en och samma telefon båda för privata samtal och samtal som rör arbetet. Det går alltså att – via appen i fråga – välja från vilket nummer du ska tringa ifrån; utan att byta telefon eller hålla på att byta sim-kort.

En sista smidig funktion återkopplar till det vi tidigare nämnt: en snabb kontakt med rätt person. Ringer en kund till dig med frågor som en kollega har bättre kunskap kring så är det bara för dig att vidarekoppla samtalet och – om du själv vill – även delta i detta.

wx3 är ett företag som erbjuder moderna telefonväxlar och kan vara värt att titta närmare på.