När man borde investera i infrastruktur

De allra flesta länderna i Norden har en mycket god infrastruktur. Sanningen att säga så är det länderna i Norden som har den allra bästa ekonomin i Europa. Många andra länder i Europa har en ganska så knagglig ekonomi. Många är skuldsatta högt över öronen, så som Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Det är Tyskland och de nordliga länderna som ekonomin går allra bäst – förutom USA och Kina, förstås.

Trots att vi i Sverige har en mycket god infrastruktur, så skulle det kunna vara bättre. Den är inte optimal. Här tänker vi på både motorvägar, landsvägar och framför allt banorna som tågen går på. Här skulle det behövas ett riktigt uppryck när det kommer till landets politiker. Många städer borde satsa mer på landsvägarnas underhåll, även om mycket enda görs.

Många vägar har för låga hastighetsbegränsningar

Uppdrag Granskning hade en granskning av flera vägar i Norrbotten som skulle behöva göra om sina fartbegränsningar, särskilt på vägar som har farliga kurvor. Det är många sådana vägar som har farliga kurvor, där bilarna inte borde köra mer än 50 kilometer i timmen.

Jämför man trafiken och det tempo som trafiken körs på, i Sverige med hur tempot ser ut i Finland, kommer man fram till att man i Sverige kör sina bilar väldigt fort – kanske för fort? Både bilarna och de som åker i bilarna mår bättre av en lägre fart. Man måste inte köra i 110, även om man får det. Miljön mår också bättre av att de som kör sina bilar kör dem i lägre farter. Koldioxidutsläppen blir mindre om man tar det lugnt i trafiken.

Alltför många kör om där de inte får köra om

Framför allt gäller detta omkörningar, som innebär att den som kör bilen måste gasa på sin bil för att kunna köra om den som kör sin bil framför denna. Många gånger ser man till och med bilister som kör om den andra bilen trots att det finns gula markeringar på landsvägarna. De gula vägmarkeringarna innebär att det är förbjudet att köra om just där de gula vägmarkeringarna är målade på vägarna. Det är ju för bilisternas eget bästa som de olika vägmarkeringarna finns.