Så bör man lösa översättningsproblem

Funderar du på att etablera dig utomlands och vill exportera dina produkter utomlands? De flesta som börjar i liten skala ser till att översätta den egna hemsidan till det språk där man vill etablera sig. Då översätter man den viktiga reklamtexten och all produktinformation till det landets språk  som man vill etablera sig inom. Det är det lättaste sättet, då ser man samtidigt hur bra de egna produkterna fungerar i det nya landet. Man får en uppfattning om hur de bra de säljer, vad de efterfrågar. Samtidigt behöver man synas på fler medier än endast på nätet då många kunder fortfarande inte använder nätet till at hitta nya produkter. Framför allt är det de äldre som inte använder sig av nätet för att hitta de produkter som de önskar köpa.

För att få till de viktiga texterna som gör reklam för produkterna är det mycket viktigt att översättningarna blir korrekta. Det gäller att man förstår de olika nyanserna för orden så att språket inte ger putslustiga texter. De som har rest utomlands har säkert sett både det ena och det andra som har gett upphov till skratt när någon som inte riktigt har förstått det andra språket utan kanske har använt sig av automatisk översättning, eller som inte riktigt har förstått ordens egentliga innebörd. Även om man skulle översätta korrekt, kan det bli helt fel om sammanhanget är ett helt annat.

Felaktiga översättningar ger dråpliga skyltar

Man har ju sett bagerier som ner kunderna att använda tungan, istället för tången för att ta nytt bröd åt sig. En dråplig skylt sågs i Japan när det på en parkering upplystes om att ”cars should not have intercourse at this place” (bilar ska inte ha samlag på denna plats). Meningen var antagligen att bilarna inte ska mötas på denna plats; det vill säga att det var enkelriktat på parkeringsplatsen. Översättningen är helt korrekt om man tar det ord för ord, men i sammanhanget blev orden tillsammans helt fel. ”Intercourse” på engelska är att mötas, men i sammanhanget får ordet en helt annan betydelse, och inte alls den betydelse som man ville med skylten på parkeringen.

Eller skylten i Kina som uppmanar människor att ringa polisen om de blir stulna; ”if you are stolen, call the police at once”. antagligen menar de väl att om man blir bestulen, ska man ringa polisen; ”if you are robbed, call the police”. Här är vi inte ute efter att håna någon, utan helt enkelt ta upp vikten av rätta översättningar och att felaktiga översättningar kan leda till att företaget inte tas på allvar och inte verkar seriöst nog för de kunder man önskar få.

Vill man undvika liknande putslustiga översättningar rekommendera vi att anlita en seriös och kunnig översättningsbyrå som kan se till att texten blir något mycket mer än bara en lustig historia man kan berätta för vänner och bekanta.