Så fungerar börsmarknaden – investeringsskolan del 5

Investera på börsmarknaden

För dig som inte har vidare koll på börsen så ska vi nu gå igenom de grundläggande bitarna. Det kan kännas rörigt till en början, men sedan blir det lättare och du kan med lite tid, tålamod och erfarenhet tjäna bra pengar på aktier.

Stockholmsbörsen

Detta är en handelsplats för olika typer av värdepapper, både aktier, obligationer, förlagsbevis och annat. Grunden till namnet Stockholmsbörsen var den varuhandel som skedde på Stortorget under 1600-talet i Stockholm. Stockholmsbörsen ägs sedan 2008 av Nasdaq OMX Group.

Nasdaqbörsen

På den här börsen så är det över 3200 företag listade. Företagen är i regel snabbväxande och har större potential, men samtidigt så är det företag med högre risk.

New York-börsen

Detta är världens största börsmarknad och är belägen på Wall Street i New York. De har runt 3000 företag listade och sammanlagda marknadskapitalet är 25 biljoner dollar.

Köp & sälj aktier

Börsmarknaden fungerar så att säljaren (aktieinnehavaren) och köparen kommer överens om ett pris som aktien ska ska säljas och köpas för. Detta pris är aktiekursen. Så om du ska sälja aktier behöver du att någon vill köpa samma aktier som du säljer. Detta sker inte automatiskt, till skillnad från försäljning av fonder. Du behöver aldrig leta upp en köpare eller säljare själv, utan de olika börserna och handelsplattformarna fungerar som samordnare. De matchar ihop köpare och säljare och tillhandahåller en säker plats där affären kan ske.

Lägg en aktieorder

När du vill köpa eller sälja dina aktier så måste du lägga en så kallad aktieorder på marknaden. Denna gäller vanligtvis bara i en dag och kallas intradagsorder. Om du vill att ordern ska gälla längre så läggs en flerdagarsorder. Om du lagt en intradagsorder och inte fått ett avslut under handelsdagen så tas ordern bort från marknaden och måste placeras på nytt dagen efter. Avslut innebär att du fått sålt de aktier du ville sälja, alternativt fått köpa de aktier du velat köpa.

Likviddagar – Vad är det?

Börsen i Sverige tillämpar något som kallas för likviddagar. Det innebär att äganderätten övergår från säljare till köpare först efter två handelsdagar. Så du som säljare står kvar som ägare i aktieboken i två handelsdagar efter avslut och får därmed dina pengar först efter dessa två dagar. Den kurs du har köpt eller sålt dina aktier för kan inte ändras under dessa likviddagar.