Snabba pengar eller låg risk, men inte båda – investeringsskolan del 2

Börsmarknad

Välkommen till del 2 av vår investeringsskola. Här fokuserar vi på ämnet riskspridning, vad det är och hur du ska tänka.

Om du vill ha stor värdeökning på din investering får du på köpet en stor potentiell värdeminskning. Vill du begränsa risken, måste du även begränsa värdeökningen. Det är kanske den mest grundläggande insikten om investeringar.

Den där placeringen som du tror på

Säg att du satsar hela ditt kapital på en aktie som du verkligen tror på. Då kan du göra en vinst som överstiger både sparräntan och börsindex med bred marginal, om du hade rätt. Men med en så obalanserad ”portfölj” finns också en risk att aktien rasar putten och att ditt värde går ner till noll. Ditt kapital är borta. Wiped out.

Låt oss säga att ett mer troligt intervall för den här aktien ligger mellan +50 % och -50 % under det närmaste året. En ökning på 50 % på ett år är ju fantastiskt, men att riskera halva kapitalet anses som en extremt hög risknivå.

Faktum är att med en så hög risknivå kommer du med stor säkerhet bli ruinerad förr eller senare, även om du har flyt en gång eller två gånger.

Säkra kapitalet med riskspridning

Inga problem, du kan minska risken i portföljen genom att sprida kapitalet över flera olika aktier. Kanske i olika företag och olika branscher som har olika konjunkturcykler (alla går inte ner samtidigt). Kanske kombinera med råvaror och fastigheter, kanske lite guld och silver.

Med en sån spridning minskar du risken att förlora en stor del av ditt kapital, även om en eller två aktier går dåligt. Men du minskar också chansen att få en snabb tillväxt, som 50 % på ett år. Visst, du har fortfarande kvar den aktien som du trodde på, och den kanske går upp enligt plan, men nu har du många andra aktier och andra tillgångar som inte går upp lika mycket, eller till och med gå ner.

Du kan inte få det ena utan det andra. Riskspridning minskar variansen, alltså hur mycket värdet på din portfölj sannolikt kommer att förändras på ett år, men minskningen gäller både uppåt och nedåt. Vill du satsa på snabb tillväxt, måste du också ta risken för en snabb nedgång. Det är en naturlag.

Exempel på riskspridning

Antag att du har 100 000 kr som du vill investera. Vi ska titta på två olika portföljer och jämföra risken i dem.

I första portföljen köper du din favoritaktie för hela slanten. Ditt kapital efter ett år kommer förmodligen att ligga någonstans mellan 50 000 och 150 000, med det intervall vi nämnde tidigare (-50 % till +50 %).

I andra portföljen väljer du att sprida risken. Du sätter in 90 000 kr på banken och satsar 10 000 kr i den lovande aktien. Banksaldot kommer med säkerhet att stanna på 93 000 kr efter ett år (säger vi), och värdet på ditt aktieinnehav kan nu stanna någonstans mellan 5 000 kr och 15 000 kr.

Då har du en portfölj som kommer att vara värd någonstans mellan 98 000 och 108 000 efter ett år. Som du ser har variationen minskat genom riskspridningen. Du kan inte hoppas på 150 laxar om ett år, men å andra sidan behöver du inte heller frukta att sitta med fjuttiga 50 papp.

Istället för att slå mellan -50 % och +50 % ligger variationen i portföljen nu mellan -2 % och +8 %. Det är en mer långsiktigt hållbar investering.

Du kan bara ha en risknivå

Som vi kan ana av exemplet ovan har du alltid bara en enda risknivå i din portfölj. Eller snarare i hela din ekonomi. Allt ditt ägande, alla dina skulder, alla små slattar hit och dit räknas ihop till en enda klump, med en enda risknivå, som är din.

Det kan vara frestande att tänka att ”jag ska safea med lejonparten av pengarna och ta en gamble med en liten andel”. Både ha säkerheten och chansen på snabba pengar.

Så kan du förstås göra, men du har fortfarande bara en enda risknivå, nämligen den viktade summan av de två placeringarnas risknivåer. Precis som vi såg i exemplet ovan.

Du skulle kunna få exakt samma riskprofil genom att placera hela beloppet i ett tredje instrument med något högre ränta men också större risk än bankkontot. Den ”tråkiga” portföljen skulle ge dig exakt samma prognos som att gambla lite med din favoritaktie. (Nu ska man inte lägga alla ägg i samma korg, men för exemplets skull.)

Väntevärde och varians

Det finns två matematiska begrepp som du nog inte klarar dig utan som investerare: väntevärde och varians.

Väntevärdet är det förväntade värdet av en investering efter en viss tid, till exempel ett år. På ett bankkonto och vissa ränteinstrument vet du den exakta siffran i förväg. Hundra tusen kronor insatta på banken blir 103 000 kronor efter ett år (eller något liknande, beroende på den exakta räntan).

Väntevärdet för andra investeringar är generellt sett högre än för ett sparande med fast ränta. En aktiefond kan presentera ett väntevärde som innebär att dina 100 000 kr blir 110 000 kr efter ett år, till exempel.

Men den värdeökningen är inte garanterad, det är bara en uppskattning, en prognos, eller en from förhoppning. Ofta bygger den på resultaten från föregående år, men det finns ju ingen garanti att det som har hänt förut kommer att hända igen. Det här väntevärdet kombineras med en varians.

Variansen (eller variationen, eller volatiliteten) är ett mått på hur mycket det verkliga värdet kan komma att avlägsna sig från det förväntade värdet, alltså från väntevärdet.

För ett instrument med fast ränta kan slutresultatet inte avlägsna sig alls, räntan är bestämd i förväg och variansen är noll. I andra, mer osäkra investeringsformer som aktier eller råvaror kan slutvärdet komma att hamna inom ett större eller mindre intervall, där både plus och minus ingår, alltid.

Som vi såg längre upp, minskar variansen för en portfölj med flera aktier. Var och en av dem kanske kan gå upp eller ner så mycket som 50 % under det kommande året, men sannolikheten för att totala värdet, alltså summan av aktiernas värde, skulle gå upp eller ner så mycket är väldigt låg. Det skulle ju kräva att alla hade samma utveckling, vilket helt enkelt inte är så troligt. Det är en annan naturlag.

Hur riskspridning påverkar väntevärde och varians

Ju mer du sprider risken i din investeringsportfölj genom att äga många olika typer av tillgångar, i olika branscher, i olika länder, desto mindre blir din varians. De enskilda variationerna i alla dessa olika instrument var för sig tenderar att ta ut varandra.