Stort behov av snickare

Även om arbetslösheten är stor i vissa delar av landet så är det ofta även en brist på arbetskraft i samma delar. Orsaken är att kompetensen inte alltid överensstämmer med behovet. Ett yrke där detta ofta syns är snickare. Svenska Dagbladet publicerade en artikel i maj 2017 med titeln ”Späckad orderbok men för få i snickeriet”. Just i detta fall var det ett snickeri i Falköping som intervjuades men rubriken skulle kunna gälla en mängd snickerier i Sverige, detta inte minst i storstäderna.

Ett snickeri Täby vittnade om samma problem, även det i media. Förfrågningarna var mer än vad företaget kunde hantera och i vissa fall var man tvungen att lämna över arbetet till konkurrerande företag. Samtidigt berättade mannen att behovet av nya snickare är stort utan att rätt kompetens kan hittas.

Flera företag har av denna anledning börjat ett närmare samarbete med byggprogram på gymnasiet. Praktik, som delvis handlar om att lära sig yrket, har blivit en språngbräda in i yrket. Många börjar sommarjobba under studierna och fortsätter sedan in som anställd när väl studierna är slut.

För företag där byggprogram finns därmed en fördel. I Täby finns exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet som har flera praktikperioder. Företag på mindre orter vittnar däremot om att de inte får praktikelever i samma utsträckning.

Utbildning med ”garanterat” jobb

Det är få utbildningar som kan garantera jobb men chansen att få jobb som snickare efter färdig utbildning är mycket stor. Det kan ske genom gymnasieutbildning, lärlingsprogram eller exempelvis komvuxutbildning. Eftersom det inte finns något lagligt krav på utbildning går det även att arbeta som snickare utan formell utbildning. En del installationer kan däremot kräva certifiering. De som inte har utbildning kan därmed följa med och hjälpa till med de saker som de har kompetens för och därigenom sakta men säkert etablera sig i yrket.

Även om utbildning är viktigt så väger erfarenhet mycket tungt. Både för snickaren i Falköping och i Täby så fanns en gemensam röd tråd. De hade flera års erfarenhet, gott rykte och funnits länge på marknaden. Även om många ser på priset när de väljer snickare så väger just rykte och erfarenhet mycket tungt. För även om de vittnar om att orderingången är ovanligt hög är det inte säkert att andra snickerier i Täby och Falköping säger samma sak. Att dessa företag är populära och eftertraktade är däremot säkert.

Är du intresserad av rollen som en snickare har? Läs mer här!