Vilka jobb finns det för den med ergonomiutbildning?

Ergonom är ingen skyddad titel och det finns således flera utbildningar och kurser man kan gå för att tillskansa sig den kunskap som krävs. Det här har också som effekt att jobben som erbjuds för dem med ergonomiutbildning kan se ganska olika ut. I den här texten har vi antänt oss av en av Sveriges största jobbportaler för att se vilka arbeten som erbjuds för tillfället. Syftet är endast att visa ungefär på vilka platser en ergonom kan jobba. Inga kontaktuppgifter eller företagsnamn kommer alltså att nämnas här.

Första jobbet

Första jobbet vi ser där en ergonom eftersöks är i Västsverige och annonsen söker efter en ”Fysioterapeut/ergonom”. Arbetsuppgifter består bland annat av bedömning samt rehabilitering för anställda med besvär. Initialt låter det mer som ett jobb för just fysioterapeuter än ergonomer, men en fysioterapeut eller ergonom är alltså det som eftersöks i annonsen. Dock skulle enbart en kortare ergonomiutbildning troligen inte räcka för att få jobbet eller kunna utföra det på rätt sätt.

Något som är önskvärt är en bakgrund inom företagshälsovård, som är just det som företaget sysslar med. Kunderna är både privata företag, kommuner och statliga bolag. På företaget arbetar, förutom ergonomer, företagsläkare, beteendevetare, psykologer och företagssköterskor. Till ett jobb på ett dylikt företag kan alltså en ergonomiutbildning, men då visserligen i kombination med andra utbildningar, ta dig.

Andra jobbet

Det andra jobbet vi tittar på är från en stor statlig organisation, som även dem söker en ”Fysioterapuet/ergonom”. Ibland syns dock titlarna ”sjukgymnast/ergonom”. Arbetsuppgifterna går i huvudsak ut på att bedöma, behandla och rehabilitera skador hos anställda.

Här är kvalifikationerna ganska tydliga: du behöver vara en legitimerad sjukgymnast/fysioterapuet. Under ”Meriterande” kan ”ergonomiutbildning” utläsas. Andra meriter är att ha erfarenhet av företagshälsovård, ha utbildning i idrottsmedecin och erfarenhet av akupunktur. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av utbildning, rådgivning samt behandling och bedömning av idrotts- och belastningsrelaterade skador.

Bli konsult

Det är inte ovanligt att den som har en ergonomiutbildning använder den till att starta eget, då som konsult. Arbetsuppgifterna kan då vara att åka runt till olika företag och hålla föredrag om hur belastningsskador kan undvikas eller hur arbetsplatsen kan förbättras rent ergonomiskt.

Att starta eget med bara ergonomiutbildningen som bas kan bli utmanande. Man behöver också marknadsföra sig själv, gärna ha ett gott nätverk samt vara driven nog att få företaget på fötter i det inledande skedet. När firman väl är i rullning finns potential att ta ut en bra lön. Som ergonomikonsult har man knappast alltför stora utgifter. Med ett gott kundflöde finns en god chans att firman går med bra vinst.

Läs mer om ergonomiutbildningar här!