Yrket som låssmed – mer än att öppna dörrar

Många pekar på att det blivit hårdare i dagens samhälle. Man pekar främst på polisens bristande resurser som en anledning till detta. Mindre brott staplas på hög och hinner inte utredas i en tillfredsställande takt – om de överhuvudtaget gör det. Det här gör att många söker vägar till att säkra sig själv, sin familj och sina hem. Något som också uppmuntras.

Ser man till ökningen av inbrott så är den nämligen väldigt talande i sammanhanget och just den ökningen bevisar till mångt och mycket hur polisens prioriteringar ser ut – och måste se ut; ett mord eller en våldtäkt måste prioriteras före ett inbrott. Det finns dock rena skräckexempel på där en privatperson till och med lyckats fånga förövaren på film – men där ändå ingenting händer.

Vårt råd: säkra ditt hem genom de metoder som trots allt finns och försvårar för tjuven. Det enklaste och mest effektiva sättet är att se över vilket typ av lås du har på dörren. Många tror nämligen att en låst dörr är ointaglig – men det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Pratar du med en professionell låssmed så skulle denna direkt – framför ett vanligt lås – kunna peka på svaga punkter och ta sig genom den lyckta dörren. Detta antingen genom att dyrka upp låset eller genom att – med speciella hjälpmedel – gå genom brevinkastet. Det är också en låssmed som vi anser att man i första hand ska kontakta då det kommer till att göra sitt hem lite säkrare. Det handlar nämligen inte om någon enorm investering – såsom exempelvis hemlarm, säkerhetsdörrar och kameror är. Att byta till ett kraftfullare lås räcker i många fall för att förhindra ett inbrott.

En låssmed säkrar ditt hem

Ett inbrott för med sig så mycket negativt som du gärna klarar dig utan. Dels så har du förlusten av dina saker och dels så har du den känslomässiga aspekten. Den senare är värst. De personer som drabbats av ett inbrott är ganska eniga i den är frågan; saker, föremål och annat värdefullt går att ersätta – känslan av att någon varit inne i hemmet är svårare att bli av med.

Vetskapen av att någon objuden gäst rotat igenom personliga tillhörigheter, granskat och plockat i den personliga sfären – sitt eget hem! – är en känsla som förföljer många drabbade. När sker nästa intrång, vad hade hänt om jag varit hemma, är jag verkligen säker i hemmet?  Tankar som i många fall kan leda till en flytt.

Se till att du inte blir en av dessa vars hem befläckats av en objuden gäst. Det är till mångt och mycket du som måste agera i den här frågan: ett bra första steg är att kontakta en låssmed. http://www.tvedbergslas.se/