Därför är det bättre investera utan att följa index

När det kommer till investeringar är det en djungel för lekmannen och ibland kan det kännas som att man bör överlåta investeringarna till proffsen, till dem med en masterexamen i ekonomi från något flashigt universitet. Sanningen är den att när det blir skarpt läge, hjälper inga examen och kunskaper om marknaden. Särskilt inte när det kommer till börsen. Ibland har en och annan lyckats investera i starka portföljer genom Atta låta en apa fatta investeringsbesluten, eller låta en fisk i akvarium styra investeringarna. I realiteten låter vi varken apor eller fiskar styra investeringarna och aktieköpen. De görs av datorer som räknar ut investeringarna på några sekunder. Vi har datorer med den kapaciteten. Så är det så det ska vara? Ska vi vara i händerna på datorer som rent matematiskt väljer ut vilka marknader och aktier vi ska investera i?

Därför är det bättre med en aktiv kapitalförvaltning

Följer man index är det i stort och mycket förenklat så, ungefär, som det fungerar. Här rekommenderar vi inte det. Att spara via index brukar vara den lättaste vägen, det gör man när man är osäker. Här vill vi rekommendera att investera med både hjärta och hjärna. Det innebär att man medvetet väljer investeringsobjekt. Att man investerar i hållbara företag och företagande. Att man investerar i riktiga företag, med riktiga anställda och människor som påverkas mer eller mindre direkt av de investeringar som vi gör. Det handlar om kapitalförvaltning som (självklart) följer tillväxtutsikter, stor avkastningspotential och som samtidigt tar hänsyn till finansiella risker, och enligt ESG, som står för Environment, Social och Governance. Förenklat uttryckt handlar det om en kapitalförvaltning som styrs utifrån hänsyn till klimat och miljö, till mänskliga rättigheter och som tar ansvar för länders samhälle och utveckling.

Varför inte välja kapitalförvaltning som låter pengarna göra gott

Här vill vi rekommendera en moralisk och medveten kapitalförvaltare som låter sin verksamhet styras av såväl maximalt och finansiella tillväxtmöjligheter och i beaktande av företag som har valt att följa FN:s Global Kompakt, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och för FN:s konvention om barns rättigheter. Här är det en aktiv kapitalförvaltare som styr verksamheten utifrån den största finansiella avkastningen, såväl som medveten förvaltning och där pengarna är med och gör världen till en bättre plats för alla. Det kan bland annat innebär att investera i marknader som visar potentialen till stor tillväxt. Det kan handla om att investera i gränsmarknadsfonder, samtidigt som man aldrig samlar äggen i samma korg.