Kaiptalförvaltning med gott samvete

Det sägs att kapitalförvaltning och aktiehandel lika bra skulle kunna skötas av en fisk som simmar omkring i sitt akvarium. Så länge den rör sig i överkanten av akvariet säljer den sina aktier, simmar fisken på botten av akvariet köper fisken sina aktier. Sedan jämför man kapitaltillväxten med andra förvaltares tillväxtstatistik, och menar att fisken har lyckats bättre än den högutbildade kapitalförvaltaren.

Ge inga fiskar i uppdrag att förvalta kapitalet

Här tror vi ju att det finns kapitalförvaltning som kan vara ansvarsfull och som inte bör låta en fisks behov av att simma omkring i sitt akvarium bestämma över levande människors kapital. Här tror vi att de människor som har överlåtit åt en förvaltare att förmera kapitalet samtidigt kan vara nöjda med att pengarna som växer, öven för nytta på andra områden samtidigt som de förmeras.

FIM tror på meningsfull tillväxt

Då kanske det är en nyhet som inte alla känner till att det faktiskt finns en kapitalförvaltare som tror på en kapitalförvaltning som samtidigt kan göra skillnad på miljöns område och som investerar i företag som tar hänsyn till miljön och som är med på noterna att ställa om till ett mer miljövänligt företagande. FIM placerar inte enbart utan påverkar samtidigt företagen till att ta ett ansvar för vilka samhällsförändringar och miljöeffekter som företaget bidrar till. Det handlar inte bara om klimatförändringar som kommer till genom människans påverkan, utan även om mänskliga rättigheter och om en god bolagsstyrning. Hela sättet att agera och investera i kallas ”impact investing”.

De är aktiva kapitalförvaltare

FIM är aktiva kapitalförvaltare och ser samtidigt till att få till stånd en god kapitalförvaltning, och är aktiva förvaltare både till egna och andras fonder. Framför allt handlar det om investeringar i nästa generations tillväxtmarknader, gränsmarknader och diversifieringar. Istället för att rusa som en flock på aktiemarknaden går de kanske åt ett annat håll i sina investeringar och använder sig av beprövade metoder för tillväxt i sina investeringar. Här handlar det som sagt om etiska principer samtidigt som man är medveten om tillväxtmarknadens principer när man placerar sitt kapital.

Har kompetenta och erfarna kapitalförvaltare

I kapitalförvaltningarna sitter kunnigt och kompetent folk som har många års erfarenhet av aggressiv tillväxt, likväl som att ta etiska principer i beaktande. Det handlar alltid om ett övervägande av det expansiva kapitalförvaltningen som de humanitära och miljömässiga aspekterna i investeringarna. Detta år kapitalförvaltarna för dig som vill att pengarna både ska göra gott på sina håll samtidigt som de förmeras.